Aktualności

2 Grudzień 2019

Szkolenia z dofinansowaniem UE - Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Od maja 2018 roku nasza firma jest uprawniona do organizacji i prowadzenia szkoleń finansowanych z PSF (Podmiotowy System Finasowania).

To model finansowania usług rozwojowych dla sektora średnich, małych i mikro przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych ze środków unijnych. Umożliwia dofinansowanie od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej, reszta to wkład własny przedsiębiorcy.

Usługi rozwojowe które świadczymy w ramach tego modelu to szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, mentoring i coaching i  doradztwo biznesowe.

Aby wziąć udział w tego typu szkoleniach przedsiębiorca musi zaliczać się do sektora msp, nie zalegać z opłacaniem żadnych podatków i składek, dysponować profilem zaufanym (epułap lub sekap).

Procedura trwa kilka dni. Dla samego przedsiębiorcy pracy jest niewiele, 90% działań leży po naszej stronie.

Do tej pory 100% przedsiębiorców ubiegających się za naszym pośrednictwem o środki ue zakwalifikowało się do programu.

Więcej:  http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/jak_dziala_psf.