Negocjacje zaawansowane

 

Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu Negocjacji są zapoznanie sie z negocjacjami oraz skupienie się na skutecznym operowaniu narzędziami komunikacyjnymi, informacjami, jak i całościową strukturą spotkania.

Korzyści dla uczestników:

 • Świadomość i dopasowanie się do struktur myślowych partnera w negocjacjach
 • Zbieranie informacji od rozmówcy na wielu poziomach
 • Natychmiastowe zarządzanie emocjami i stanem negocjatora
 • Zarządzanie procesem negocjacji
 • Zaawansowane techniki i narzędzia efektywnej komunikacji
 • Prowadzenie negocjacji w oparciu o wartości
 • Praca z przekonaniami partnera i swoimi
 • Budowanie kreatywnych rozwiązań w obliczu trudności
 • Rozwiązywanie konfliktów

 

Forma szkoleń:

Proponowaną formą prowadzenia zajęć jest trening, który pozwoli od początku do końca przebudować odpowiednie strategie zachowania jak i umiejętności, by doprowadzić do zmiany przekładającej się na  codzienność. Spotkanie jednak może przyjąć formę warsztatu, ćwiczeń
indywidualnych, grupowych bądź wykładu interaktywnego.

Programy szkoleń:

Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu negocjacji obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Zdobycie zaawansowanych metod i narzędzi prowadzenia negocjacyjnych
 • Komunikowanie się z różnymi strukturami myślowymi negocjatorów
 • Skuteczne i kreatywne wychodzenie z impasu nawet pod presją
 • Używanie zaawansowanej komunikacji w procesie komunikacji negocjacyjnej
 • Usystematyzowanie różnych „szkół” negocjacjiPrezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

 

 

 1 | 2 |  »


Referencje
Referencje

Szkolenie dla Vattenfall Sales Poland

W 2008 roku Grupa Tempo zorganizowała i przeprowadziła dla Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. szkolenie o tematyce „Prezentacja biznesowa”. Szkolenie poprzedzone zostało wnikliwym badaniem potrzeb zespołu, które uwydatniło specyficzny charakter pracy sił sprzedażowych w branży energetycznej (...) Grupa Tempo i trener prowadzący (...) doskonale przełożyli prawdziwe potrzeby szkolonej grupy na program szkoleniowy. Efektem odbytego spotkania był wzrost efektywności i jakości wygłaszanych przez pracowników Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. prezentacji zarówno w formie bezpośredniej jak i poprzez wideokonferencje (...)

czytaj więcej >>

Bartosz Kępa, CFO