Negocjacje zaawansowane

 

Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu Negocjacji są zapoznanie sie z negocjacjami oraz skupienie się na skutecznym operowaniu narzędziami komunikacyjnymi, informacjami, jak i całościową strukturą spotkania.

Korzyści dla uczestników:

 • Świadomość i dopasowanie się do struktur myślowych partnera w negocjacjach
 • Zbieranie informacji od rozmówcy na wielu poziomach
 • Natychmiastowe zarządzanie emocjami i stanem negocjatora
 • Zarządzanie procesem negocjacji
 • Zaawansowane techniki i narzędzia efektywnej komunikacji
 • Prowadzenie negocjacji w oparciu o wartości
 • Praca z przekonaniami partnera i swoimi
 • Budowanie kreatywnych rozwiązań w obliczu trudności
 • Rozwiązywanie konfliktów

 

Forma szkoleń:

Proponowaną formą prowadzenia zajęć jest trening, który pozwoli od początku do końca przebudować odpowiednie strategie zachowania jak i umiejętności, by doprowadzić do zmiany przekładającej się na  codzienność. Spotkanie jednak może przyjąć formę warsztatu, ćwiczeń
indywidualnych, grupowych bądź wykładu interaktywnego.

Programy szkoleń:

Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu negocjacji obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Zdobycie zaawansowanych metod i narzędzi prowadzenia negocjacyjnych
 • Komunikowanie się z różnymi strukturami myślowymi negocjatorów
 • Skuteczne i kreatywne wychodzenie z impasu nawet pod presją
 • Używanie zaawansowanej komunikacji w procesie komunikacji negocjacyjnej
 • Usystematyzowanie różnych „szkół” negocjacjiPrezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

 

 

 1 | 2 |  »


Referencje
Referencje

Rekrutacja dla EMOS

Współpracę z Grupą Tempo oceniamy bardzo wysoko. Dowodem profesjonalnej i skutecznej obsługi Naszej firmy przez Grupę Tempo jest wielokrotne korzystanie z usług rekrutacyjnych oraz realizacja spotkania jubileuszowego z klientami. Osoby wybrane w procesie rekrutacji nadal pracują w firmie EMOS i należą do najlepiej ocenianych pracowników. Rekrutacja została przeprowadzona bardzo sprawnie i bez zbędnego (...) zaangażowania z Naszej strony (...)  Widoczne było duże doświadczenie firmy (...)

                        czytaj więcej >>

Krzysztof Knap - Dyrektor Handlowy