Negocjacje podstawowe

 

Celem głównym realizowanych szkoleń z zakresu negocjacji jest profesjonalne przygotowanie do prowadzenia negocjacji.

 Korzyści dla uczestników:

 • Stosowanie technik i narzędzi efektywnej komunikacji podczas negocjacji
 • Świadomość zachowań świadomych i nieświadomych
 • Wielopoziomowe rozumienie sposobu komunikowania i myślenia innych
 • Budowanie kontaktu i dobrej relacji z partnerem negocjacyjnym
 • Organizowanie swojej pracy poprzez stawianie odpowiednich celów
 • Wpływ postawy i nastawienia na jakość współpracy
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Myślenie strukturalne i systemowe
 • Zarządzanie sytuacyjne
 • Przyjmowanie odpowiednich strategii i świadomość ich konsekwencji
 • Zwiększenie świadomości konsekwencji obranego stylu negocjacyjnego na współpracę oraz efektywność komunikacji z drugą osobą
 • Efektywne dopasowanie i wykorzystanie poznanych narzędzi oraz umiejętności w zależności od wymogów sytuacyjnych
 • Zaobserwowanie roli, stylów oraz strategii negocjacyjnych
 • Radzenia sobie w stresie

 

 1 | 2 |  »


Referencje
Referencje

Rekrutacja dla EMOS

Współpracę z Grupą Tempo oceniamy bardzo wysoko. Dowodem profesjonalnej i skutecznej obsługi Naszej firmy przez Grupę Tempo jest wielokrotne korzystanie z usług rekrutacyjnych oraz realizacja spotkania jubileuszowego z klientami. Osoby wybrane w procesie rekrutacji nadal pracują w firmie EMOS i należą do najlepiej ocenianych pracowników. Rekrutacja została przeprowadzona bardzo sprawnie i bez zbędnego (...) zaangażowania z Naszej strony (...)  Widoczne było duże doświadczenie firmy (...)

                        czytaj więcej >>

Krzysztof Knap - Dyrektor Handlowy