Negocjacje podstawowe

 

Celem głównym realizowanych szkoleń z zakresu negocjacji jest profesjonalne przygotowanie do prowadzenia negocjacji.

 Korzyści dla uczestników:

 • Stosowanie technik i narzędzi efektywnej komunikacji podczas negocjacji
 • Świadomość zachowań świadomych i nieświadomych
 • Wielopoziomowe rozumienie sposobu komunikowania i myślenia innych
 • Budowanie kontaktu i dobrej relacji z partnerem negocjacyjnym
 • Organizowanie swojej pracy poprzez stawianie odpowiednich celów
 • Wpływ postawy i nastawienia na jakość współpracy
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Myślenie strukturalne i systemowe
 • Zarządzanie sytuacyjne
 • Przyjmowanie odpowiednich strategii i świadomość ich konsekwencji
 • Zwiększenie świadomości konsekwencji obranego stylu negocjacyjnego na współpracę oraz efektywność komunikacji z drugą osobą
 • Efektywne dopasowanie i wykorzystanie poznanych narzędzi oraz umiejętności w zależności od wymogów sytuacyjnych
 • Zaobserwowanie roli, stylów oraz strategii negocjacyjnych
 • Radzenia sobie w stresie

 

 1 | 2 |  »


Referencje
Referencje

Warsztaty rozwojowe dla uczestników Microsoft Imagine Cup 2010

W marcu 2010 roku Grupa Tempo, w ramach ogólnoświatowego konkursu technologicznego Imagine Cup 2010, organizowanego przez firmę Microsoft, przeprowadziła warsztaty z zakresu "Budowania ścieżek kariery" i "Rozwoju osobistego" dla uczestników tego konkursu. W warsztatach wzięło udział ponad 150 osób, studentów ostatnich lat uczelni technicznych w podziale na 10-20 osobowe grupy. Celem każdego spotkania było omówienie zasad zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach, uświadomienie uczestnikom wagi czynnika ludzkiego w organizacji i ocena własnych kompetencji. Studenci mieli okazję omówić swoje mocne i słabe strony z ekspertem HR oraz zastanowić się jak kształtować ścieżkę własnej kariery. Polecamy Grupę Tempo jako partnera w podobnych inicjatywach.

czytaj więcej >>

Jan Kleczkowski, Academic Program Manager