Zarządzanie Stresem


Zarządzanie Stresem


Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu Zarządzania Stresem są umiejętność radzenia sobie ze stresem w każdej jego formie, niezależnie od obszaru z którego pochodzi

Korzyści dla uczestników:

 • Podejmowanie szybko właściwej decyzji w obliczu stresu
 • Komunikowanie w trakcie „palących” sytuacji
 • Przeciwdziałanie stresowi w krytycznych momentach
 • Wprowadzanie się w stan głębokiego relaksu
 • Poprawianie swojego codziennego samopoczucia
 • Sposoby rozładowywania stresu, uwolnienie się od napięć fizycznych jak i psychicznych
 • Pewność siebie, nawet w sytuacjach ekstremalnie trudnych
 • Wiara we własne siły i zaufanie do swoich umiejętności
 • Dystans do problemów i nieprzyjemnych doświadczeń
 • Przyśpieszenie regeneracji organizmu
 • Znalezienie pozytywnej intencji w każdej trudniejszej sytuacji
 • Wspieranie innych w obliczu stresu

 

Forma szkoleń:

Proponowaną formą prowadzenia zajęć jest trening, który pozwoli od początku do końca przebudować odpowiednie strategie zachowania jak i
umiejętności, by doprowadzić do zmiany przekładającej się na codzienność. Spotkanie jednak może przyjąć formę warsztatu, ćwiczeń indywidualnych, grupowych bądź wykładu interaktywnego.

 

Programy szkoleń:


Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu zarządzania stresem obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Praca nad elementami odporności u uczestników
 • Komunikowanie się w sytuacji trudnej
 • Zbudowanie zasobów do kreatywnego i efektywnego funkcjonowania w obliczu stresu
 • Nabycie odpowiednich umiejętności, narzędzi oraz postaw radzenia sobie z sytuacją stresową indywidualną jak i zespołową
 • Utrwalenie wraz z wzmocnieniem skutecznych strategii jak i modeli myślowych dotyczących zarządzania stresem
 • Poznanie źródeł, mechanizmów powstawania stresu oraz różnorodnych technik radzenia sobie z nim
Prezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

 

 1 | 2 | 3 |  »


Referencje
Referencje

Ośrodek oceny dla Vattenfall Distribution Poland

W ramach procesu rekrutacji wewnętrznej na stanowisko kierownicze (…) korzystałam ze wsparcia firmy Grupy Tempo w zakresie przeprowadzenia ośrodka oceny dla dwóch kandydatów. W tym temacie współpracowałam bezpośrednio z Panią Ewą Fiedor, która podeszła do realizacji tego zlecenia w pełni profesjonalnie - od momentu projektowania ośrodka po przekazanie informacji zwrotnej uczestnikom procesu (decydentom i kandydatom). Świadczy o tym szczegółowa analiza istniejącego w GZE S.A. modelu kompetencji i odpowiadających im zachowań, doradztwo w doborze priorytetowych obszarów oceny, a w efekcie wypracowanie adekwatnych narzędzi. Przygotowany (...) raport był czytelny i przydatny w procesie decyzji, m.in. ze względu na szeroki wachlarz informacji o kandydatach zarówno w układzie indywidualnym jak i porównawczym.

czytaj więcej >>

Katarzyna Markowicz, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń