Zarządzanie Stresem


Zarządzanie Stresem


Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu Zarządzania Stresem są umiejętność radzenia sobie ze stresem w każdej jego formie, niezależnie od obszaru z którego pochodzi

Korzyści dla uczestników:

 • Podejmowanie szybko właściwej decyzji w obliczu stresu
 • Komunikowanie w trakcie „palących” sytuacji
 • Przeciwdziałanie stresowi w krytycznych momentach
 • Wprowadzanie się w stan głębokiego relaksu
 • Poprawianie swojego codziennego samopoczucia
 • Sposoby rozładowywania stresu, uwolnienie się od napięć fizycznych jak i psychicznych
 • Pewność siebie, nawet w sytuacjach ekstremalnie trudnych
 • Wiara we własne siły i zaufanie do swoich umiejętności
 • Dystans do problemów i nieprzyjemnych doświadczeń
 • Przyśpieszenie regeneracji organizmu
 • Znalezienie pozytywnej intencji w każdej trudniejszej sytuacji
 • Wspieranie innych w obliczu stresu

 

Forma szkoleń:

Proponowaną formą prowadzenia zajęć jest trening, który pozwoli od początku do końca przebudować odpowiednie strategie zachowania jak i
umiejętności, by doprowadzić do zmiany przekładającej się na codzienność. Spotkanie jednak może przyjąć formę warsztatu, ćwiczeń indywidualnych, grupowych bądź wykładu interaktywnego.

 

Programy szkoleń:


Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu zarządzania stresem obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Praca nad elementami odporności u uczestników
 • Komunikowanie się w sytuacji trudnej
 • Zbudowanie zasobów do kreatywnego i efektywnego funkcjonowania w obliczu stresu
 • Nabycie odpowiednich umiejętności, narzędzi oraz postaw radzenia sobie z sytuacją stresową indywidualną jak i zespołową
 • Utrwalenie wraz z wzmocnieniem skutecznych strategii jak i modeli myślowych dotyczących zarządzania stresem
 • Poznanie źródeł, mechanizmów powstawania stresu oraz różnorodnych technik radzenia sobie z nim
Prezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

 

 1 | 2 | 3 |  »


Referencje
Referencje

Rekrutacja dla MERAWEX

Potwierdzamy, że Grupa Tempo - Doradztwo Personalne i Organizacyjne z Gliwic przeprowadziła dla nas w roku 2008 rekrutację na stanowisko kierownika nowo utworzonego wydziału produkcyjnego.
Proces przebiegał sprawnie i zgodnie z ofertą. Z perspektywy czasu możemy przyznać, że wskazano nam właściwą osobę. Włączenie jej do zespołu stało się punktem zwrotnym w rozwoju wydziału.

czytaj więcej >>


Witold Grabysz - Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny