Zarządzanie Projektami w Organizacji

 

Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu Zarządzania Projektami są:

  • Wprowadzenie słuchaczy w tematykę zarządzania projektami
  • Pomoc w zrozumieniu środowiska projektu oraz zaprezentowanie i nauczenie najlepszych zasad
  • Prowadzenia przedsięwzięć projektowych

 

Korzyści dla uczestników:

  • Efektywniejsza realizacja zadań uczestników szkolenia
  • Umiejętnośc unikania pułapek przy realizacji zadań w projekcie
  • Osoby decyzyjne znajdą odpowiedzi na problemy związane
    z opłacalnością prac projektowych


Forma szkoleń:


Szkolenie może być prowadzone w formie wykładu interaktywnego, ćwiczeń warsztatowych, dyskusji oraz symulacji zachowań

Referencje
Referencje

Wyjazd szkoleniowo – integracyjny dla RWE Polska

W styczniu 2010 roku Grupa Tempo zorganizowała i przeprowadziła dla 30 pracowników naszej spółki wyjazd szkoleniowo – integracyjny, którego celem nadrzędnym była integracja, wzmocnienie motywacji do pracy i wzrost zaangażowania kadry w realizację kluczowych celów biznesowych organizacji (…) Grupa Tempo oddelegowała do prowadzenia naszego wyjazdu osoby kompetentne zarówno w zakresie organizacyjnym jak i wpisujące się w klimat wyjazdu (…) Polecamy Grupę Tempo jako firmę profesjonalną, kreatywną i elastyczną zarówno na poziomie oferowania, jak i organizowania wyjazdu. Przede wszystkim podkreślamy fakt zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa na każdym etapie wyjazdu.

czytaj więcej >>

Janusz Moroz, Członek Zarządu