Zarządzanie Projektami w Organizacji

 

Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu Zarządzania Projektami są:

  • Wprowadzenie słuchaczy w tematykę zarządzania projektami
  • Pomoc w zrozumieniu środowiska projektu oraz zaprezentowanie i nauczenie najlepszych zasad
  • Prowadzenia przedsięwzięć projektowych

 

Korzyści dla uczestników:

  • Efektywniejsza realizacja zadań uczestników szkolenia
  • Umiejętnośc unikania pułapek przy realizacji zadań w projekcie
  • Osoby decyzyjne znajdą odpowiedzi na problemy związane
    z opłacalnością prac projektowych


Forma szkoleń:


Szkolenie może być prowadzone w formie wykładu interaktywnego, ćwiczeń warsztatowych, dyskusji oraz symulacji zachowań

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Górnika Zabrze

Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna miał możliwość współpracować z Grupą Tempo przy realizacji różnorodnych procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla, stanowiska specjalistyczne i kierownicze (...) Sposób prowadzenia rekrutacji odznaczał się najwyższym stopniem profesjonalizmu i zaangażowania ze strony Konsultantów, a zaprezentowani Kandydaci spełniali wysokie, a jednocześnie bardzo specyficzne wymogi stawiane przed wykwalifikowanymi pracownikami Klubu Sportowego. Dodatkowym elementem (...) było merytoryczne i fachowe doradztwo z zakresu rynku pracy, diagnozy predyspozycji zawodowych Kandydatów oraz psychologii.

               czytaj więcej >> 

Marek Matuszewski - Wiceprezes Zarządu