Komunikacja w projekcie

 

Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu Komunikacji w projekcie są wzrost efektywności realizacji projektów.

 

Korzyści dla uczestników:


Skuteczne dobieranie środków komunikacji w projekcie,
Efektywne planowanie przepływu informacji w zespole projektowym
Zdobycie umiejętności zarządzania sytuacjami konfliktowymi
oraz wiedzy na temat formułowania strategii zarządzania interesariuszami projektu.

 

Forma szkoleń:


Szkolenia mogą być przeprowadzone w formie wykładu interaktywnego, ćwiczeń warsztatowych oraz dyskusji

 

Programy szkoleń:


Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu komunikacji w projekcie obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

  • Poprawę komunikacji przy realizacji projektu
  • Budowanie odpowiednich relacji „wewnątrz” i „na zewnątrz” projektu


Prezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

Referencje
Referencje

Cykl rozwojowy dla kadry kierowniczej Amtra

Amtra Sp. z o.o. miała przyjemność współpracować z Grupą Tempo w zakresie opracowania i przeprowadzenia „Cyklu rozwojowego dla kadry kierowniczej”. (...) Zastosowana przez Grupę Tempo metoda oceny 360 stopni i wykorzystane narzędzia on-line pozwoliły na sprawne przeprowadzenie procesu diagnozy, zapewniając komfort i anonimowość wszystkim uczestnikom projektu. W wyniku przeprowadzonego badania kompetencji przygotowano szczegółowy raport diagnostyczny oraz zaprojektowano dalsze działania rozwojowa dedykowane badanej grupie kierowników. (...) Zastosowane przez Grupę Tempo narzędzia były dopasowane do potrzeb projektu i umożliwiły ocenę badanych pracowników. (...)

czytaj więcej >>

Jarosław Nowakowski Dyrektor, Członek Zarządu