Komunikacja w projekcie

 

Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu Komunikacji w projekcie są wzrost efektywności realizacji projektów.

 

Korzyści dla uczestników:


Skuteczne dobieranie środków komunikacji w projekcie,
Efektywne planowanie przepływu informacji w zespole projektowym
Zdobycie umiejętności zarządzania sytuacjami konfliktowymi
oraz wiedzy na temat formułowania strategii zarządzania interesariuszami projektu.

 

Forma szkoleń:


Szkolenia mogą być przeprowadzone w formie wykładu interaktywnego, ćwiczeń warsztatowych oraz dyskusji

 

Programy szkoleń:


Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu komunikacji w projekcie obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

  • Poprawę komunikacji przy realizacji projektu
  • Budowanie odpowiednich relacji „wewnątrz” i „na zewnątrz” projektu


Prezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Alfa Laval

Alfa Laval współpracuje z Grupą Tempo w zakresie prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji od 2011 roku. (...) W toku realizacji prac, Grupa Tempo dała się poznać, jako sumienny i zaangażowany w projekt partner. (...) Z chęcią dzieliła się informacjami pochodzącymi z rynku oraz proponowała nowe rozwiązania, jeśli specyfika rynku ich wymagała. Na szczególną uwagę zasługuje etap przygotowania do realizacji procesu rekrutacji (...) używane były nowatorskie narzędzia diagnostyczne, które dopełniły obraz kompetencji poszukiwanej osoby. Doświadczenie, wiedza i sumienne działania Konsultantów Grupy Tempo pozwoliły na skuteczne zakończenie prowadzonych procesów rekrutacyjnych. (...)

czytaj więcej>>

Jolanta Wilczyńska, Dyrektor Personalny Europa Centralna i Wschodnia