Motywowanie podwładnych

 

Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu motywowania podwładnych są identyfikacja własnego potencjału i zasobów motywacyjnych wśród uczestników, a także poznanie metod motywacji pozafinansowej podległego zespołu.


Korzyści dla uczestników:

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu czynników motywacyjnych
 • Umiejętność określania potrzeb motywacyjnych zespołu 
 • Umiejętność doboru metod motywacji do pracowników
 • Umiejętność budowania własnych narzędzi motywacyjnych


Forma szkoleń:

Szkolenia realizowane są metodą warsztatową z wykorzystaniem indywidualnie zaprojektowanych ćwiczeń, studiów przypadku, czy dyskusji tak, aby przekazać w przystępny sposób wiedzę oraz nauczyć konkretnych umiejętności. Wszystkie ćwiczenia i case study wykorzystywane podczas szkoleń odnoszą się do realnych sytuacji i problemów  typowych dla branży i stopnia decyzyjności oraz odpowiedzialności organizacyjnej uczestników reprezentujących daną grupę zawodową.


Programy szkoleń:

Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu motywowania podwładnych obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:


Teorie motywacyjne a praktyka

 • Działania motywacyjne – kiedy i od czego zacząć
 • Opis mojego zespołu i dostępne narzędzia – analiza własnych zasobów i potrzeb zespołu
 • Indywidualna perspektywa motywacji
 • Motywacja a zaangażowanie


Motywacja uszyta na miarę, czyli budowanie skutecznej strategii motywacyjnej

 • Etapy rozwoju pracowników a motywacja
 • Styl zarządzania a poziom zaangażowania w pracę
 • Delegowanie zadań, uprawnień i kontrola pracy a poziom motywacji i zaangażowania
 • Motywacja a sposoby zatrudnienia (umowa o pracę, samozatrudnienie)


Czynniki obniżające poziom motywacji

 • Rozpoznawanie i analiza przyczyn
 • Środki zaradcze


Rola przełożonego w motywowaniu pracowników

 • Motywująca rozmowa z pracownikiem
 • Sytuacje trudne a motywacja


Prezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

 


 

Referencje
Referencje

Rekrutacje dla WASKO

Firma Wasko S.A. współpracuje z Grupą Tempo od 2006 roku. Od samego początku współpraca układa się bardzo dobrze. W tym czasie firma Grupa Tempo przeprowadziła pomyślnie wiele zleconych rekrutacji. (...) Grupa Tempo niejednokrotnie udowodniła, że potrafi wyszukać kandydatów na stanowiskach od Asystentki Dyrektora począwszy przez Administratora Systemów Teleinformatycznych po Kierownika Działu Kontrolingu. (...)

czytaj więcej >>

Katarzyna Gromadzka, Dyrektor Departamentu Finansów i Rachunkowości