Motywowanie podwładnych

 

Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu motywowania podwładnych są identyfikacja własnego potencjału i zasobów motywacyjnych wśród uczestników, a także poznanie metod motywacji pozafinansowej podległego zespołu.


Korzyści dla uczestników:

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu czynników motywacyjnych
 • Umiejętność określania potrzeb motywacyjnych zespołu 
 • Umiejętność doboru metod motywacji do pracowników
 • Umiejętność budowania własnych narzędzi motywacyjnych


Forma szkoleń:

Szkolenia realizowane są metodą warsztatową z wykorzystaniem indywidualnie zaprojektowanych ćwiczeń, studiów przypadku, czy dyskusji tak, aby przekazać w przystępny sposób wiedzę oraz nauczyć konkretnych umiejętności. Wszystkie ćwiczenia i case study wykorzystywane podczas szkoleń odnoszą się do realnych sytuacji i problemów  typowych dla branży i stopnia decyzyjności oraz odpowiedzialności organizacyjnej uczestników reprezentujących daną grupę zawodową.


Programy szkoleń:

Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu motywowania podwładnych obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:


Teorie motywacyjne a praktyka

 • Działania motywacyjne – kiedy i od czego zacząć
 • Opis mojego zespołu i dostępne narzędzia – analiza własnych zasobów i potrzeb zespołu
 • Indywidualna perspektywa motywacji
 • Motywacja a zaangażowanie


Motywacja uszyta na miarę, czyli budowanie skutecznej strategii motywacyjnej

 • Etapy rozwoju pracowników a motywacja
 • Styl zarządzania a poziom zaangażowania w pracę
 • Delegowanie zadań, uprawnień i kontrola pracy a poziom motywacji i zaangażowania
 • Motywacja a sposoby zatrudnienia (umowa o pracę, samozatrudnienie)


Czynniki obniżające poziom motywacji

 • Rozpoznawanie i analiza przyczyn
 • Środki zaradcze


Rola przełożonego w motywowaniu pracowników

 • Motywująca rozmowa z pracownikiem
 • Sytuacje trudne a motywacja


Prezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

 


 

Referencje
Referencje

Warsztaty strategiczne dla Hydro Aluminium Chrzanów

W roku 2008 Grupa Tempo przeprowadziła dla nas warsztaty budowania strategii. Na wszystkich etapach nasza współpraca układała się pomyślnie a zaangażowanie trenerów oraz elastyczne podejście do naszych potrzeb zaowocowały osiągnięciem zamierzonego celu. Z przyjemnością poświadczamy, iż Grupa Tempo spełnia stawiane przed nią oczekiwania, dbając o pomyślny przebieg współpracy, dlatego polecamy ją, jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego.

czytaj więcej >>

Ewa Tadel Menedżer ds. Zasobów Ludzkich