Zarządzanie zmianą

 

Celem głównym realizowanych szkoleń z zakresu Zarządzania Zmianą jest umiejętność wprowadzenia wraz ze zmianą innowacyjnych i zarazem wartościowych rozwiązań.

 

Korzyści dla uczestników:

 • Komunikowanie zmian
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie z oporem
 • Planowanie i wdrażanie w zarządzaniu zmianą
 • Posługiwanie się wartościami w komunikacji i planowaniu zmiany
 • Korzystanie z zasobów poszczególnych członków grupy podczas zmiany
 • Zweryfikowanie umiejętności zarządzania w sytuacji niepewności
 • Zarządzanie zespołem, zmiana odpowiedzialności w zmianie

 

Forma szkoleń:

Proponowaną formą prowadzenia zajęć jest trening, który pozwoli od początku do końca przebudować odpowiednie strategie zachowania jak i umiejętności, by doprowadzić do zmiany przekładającej się na codzienność. Spotkanie jednak może przyjąć formę warsztatu, ćwiczeń indywidualnych, grupowych bądź wykładu interaktywnego.


Programy szkoleń:

Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu zarządzania zmianą obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Umiejętność przygotowania i przeprowadzania zmiany
 • Skuteczne stawianie odpowiednich celów, podejmowanie właściwych decyzji
 • Efektywna komunikacja w obliczu zmian
 • Budowanie innowacyjnych rozwiązań


Prezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

Referencje
Referencje

Warsztaty rozwojowe dla uczestników Microsoft Imagine Cup 2010

W marcu 2010 roku Grupa Tempo, w ramach ogólnoświatowego konkursu technologicznego Imagine Cup 2010, organizowanego przez firmę Microsoft, przeprowadziła warsztaty z zakresu "Budowania ścieżek kariery" i "Rozwoju osobistego" dla uczestników tego konkursu. W warsztatach wzięło udział ponad 150 osób, studentów ostatnich lat uczelni technicznych w podziale na 10-20 osobowe grupy. Celem każdego spotkania było omówienie zasad zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach, uświadomienie uczestnikom wagi czynnika ludzkiego w organizacji i ocena własnych kompetencji. Studenci mieli okazję omówić swoje mocne i słabe strony z ekspertem HR oraz zastanowić się jak kształtować ścieżkę własnej kariery. Polecamy Grupę Tempo jako partnera w podobnych inicjatywach.

czytaj więcej >>

Jan Kleczkowski, Academic Program Manager