Zarządzanie zmianą

 

Celem głównym realizowanych szkoleń z zakresu Zarządzania Zmianą jest umiejętność wprowadzenia wraz ze zmianą innowacyjnych i zarazem wartościowych rozwiązań.

 

Korzyści dla uczestników:

 • Komunikowanie zmian
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie z oporem
 • Planowanie i wdrażanie w zarządzaniu zmianą
 • Posługiwanie się wartościami w komunikacji i planowaniu zmiany
 • Korzystanie z zasobów poszczególnych członków grupy podczas zmiany
 • Zweryfikowanie umiejętności zarządzania w sytuacji niepewności
 • Zarządzanie zespołem, zmiana odpowiedzialności w zmianie

 

Forma szkoleń:

Proponowaną formą prowadzenia zajęć jest trening, który pozwoli od początku do końca przebudować odpowiednie strategie zachowania jak i umiejętności, by doprowadzić do zmiany przekładającej się na codzienność. Spotkanie jednak może przyjąć formę warsztatu, ćwiczeń indywidualnych, grupowych bądź wykładu interaktywnego.


Programy szkoleń:

Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu zarządzania zmianą obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Umiejętność przygotowania i przeprowadzania zmiany
 • Skuteczne stawianie odpowiednich celów, podejmowanie właściwych decyzji
 • Efektywna komunikacja w obliczu zmian
 • Budowanie innowacyjnych rozwiązań


Prezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Chapman Freeborn Airchartering

Firma Grupa Tempo prowadziła dla nas pełną rekrutację pracowników. (...) Spośród starannie dobranych kandydatów udało się nam wybrać pracowników, którzy z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem dotychczas pracują w naszej firmie.

czytaj więcej >>

 

Rafał Gontar - Członek Zarządu