Zarządzanie zmianą

 

Celem głównym realizowanych szkoleń z zakresu Zarządzania Zmianą jest umiejętność wprowadzenia wraz ze zmianą innowacyjnych i zarazem wartościowych rozwiązań.

 

Korzyści dla uczestników:

 • Komunikowanie zmian
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie z oporem
 • Planowanie i wdrażanie w zarządzaniu zmianą
 • Posługiwanie się wartościami w komunikacji i planowaniu zmiany
 • Korzystanie z zasobów poszczególnych członków grupy podczas zmiany
 • Zweryfikowanie umiejętności zarządzania w sytuacji niepewności
 • Zarządzanie zespołem, zmiana odpowiedzialności w zmianie

 

Forma szkoleń:

Proponowaną formą prowadzenia zajęć jest trening, który pozwoli od początku do końca przebudować odpowiednie strategie zachowania jak i umiejętności, by doprowadzić do zmiany przekładającej się na codzienność. Spotkanie jednak może przyjąć formę warsztatu, ćwiczeń indywidualnych, grupowych bądź wykładu interaktywnego.


Programy szkoleń:

Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu zarządzania zmianą obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Umiejętność przygotowania i przeprowadzania zmiany
 • Skuteczne stawianie odpowiednich celów, podejmowanie właściwych decyzji
 • Efektywna komunikacja w obliczu zmian
 • Budowanie innowacyjnych rozwiązań


Prezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Górnika Zabrze

Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna miał możliwość współpracować z Grupą Tempo przy realizacji różnorodnych procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla, stanowiska specjalistyczne i kierownicze (...) Sposób prowadzenia rekrutacji odznaczał się najwyższym stopniem profesjonalizmu i zaangażowania ze strony Konsultantów, a zaprezentowani Kandydaci spełniali wysokie, a jednocześnie bardzo specyficzne wymogi stawiane przed wykwalifikowanymi pracownikami Klubu Sportowego. Dodatkowym elementem (...) było merytoryczne i fachowe doradztwo z zakresu rynku pracy, diagnozy predyspozycji zawodowych Kandydatów oraz psychologii.

               czytaj więcej >> 

Marek Matuszewski - Wiceprezes Zarządu