Synergia i Komunikacja


Synergia i Komunikacja - czyli jak podnieść efektywność zespołu?

Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu Synergii i Komunikacji są podniesienie efektywności zespołu poprzez współdziałanie, wygenerownie współpracy  wewnątrz zespołu, a także ze środowiskiem zewnętrznym oraz zrozumienie, iż różnorodność jest korzystna, a różnica pozwala widzieć szerszą perspektywę.

Korzyści dla uczestników:

 • Świadomość procesów, jakie zachodzą w grupie
 • Zrozumienie i akceptowania sposobu myślenia innych
 • Budowanie kontaktu i dobrej relacji z rozmówcą
 • Dostrzeganie różnic między świadomą i nieświadomą komunikacją
 • Stosowanie technik i narzędzi efektywnej Komunikacji
 • Organizowanie pracy swojej i zespołu poprzez stawianie celów
 • Wpływ postawy i nastawienia na jakość współpracy
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Myślenie systemowe
 • Motywowanie siebie i członków zespołu
 • Zarządzanie sytuacyjne
 • Tworzenie i respektowanie zasad współpracy
 • Skuteczność w komunikacji
 • Prezentacja i radzenia sobie w stresie
 • Generowanie efektu synergii
 • Docenianie różnorodności osób i odkrywanie ich siły w zespole


Forma szkoleń:

Proponowaną formą prowadzenia zajęć jest trening, który pozwoli od początku do końca przebudować odpowiednie strategie zachowania jak i umiejętności, by doprowadzić do zmiany przekładającej się na codzienność. Spotkanie jednak może przyjąć formę warsztatu, ćwiczeń
indywidualnych, grupowych bądź wykładu interaktywnego.

Programy szkoleń:

Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu Synergii i Komunikacji obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Profesjonalne przygotowanie zespołu do efektywnej współpracy
 • Wygenerowanie wspólnych wartości pracowników w obszarze firmy
 • Wygenerowanie synergii i możliwości współpracy z poczuciem, że wszyscy pracownicy
 • Realizują wspólne cele firmy oraz jej misję
 • Zaszczepienie zasady win/win
 • Nabycie świadomości procesów zachodzących w kontakcie z drugą osobą
 • Doświadczenie faktu, że współpraca bardziej się opłaca niż rywalizacja
 • Sprawne komunikowanie się i współdziałaniePrezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

Referencje
Referencje

Warsztaty rozwojowe dla uczestników Microsoft Imagine Cup 2010

W marcu 2010 roku Grupa Tempo, w ramach ogólnoświatowego konkursu technologicznego Imagine Cup 2010, organizowanego przez firmę Microsoft, przeprowadziła warsztaty z zakresu "Budowania ścieżek kariery" i "Rozwoju osobistego" dla uczestników tego konkursu. W warsztatach wzięło udział ponad 150 osób, studentów ostatnich lat uczelni technicznych w podziale na 10-20 osobowe grupy. Celem każdego spotkania było omówienie zasad zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach, uświadomienie uczestnikom wagi czynnika ludzkiego w organizacji i ocena własnych kompetencji. Studenci mieli okazję omówić swoje mocne i słabe strony z ekspertem HR oraz zastanowić się jak kształtować ścieżkę własnej kariery. Polecamy Grupę Tempo jako partnera w podobnych inicjatywach.

czytaj więcej >>

Jan Kleczkowski, Academic Program Manager