Synergia i Komunikacja


Synergia i Komunikacja - czyli jak podnieść efektywność zespołu?

Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu Synergii i Komunikacji są podniesienie efektywności zespołu poprzez współdziałanie, wygenerownie współpracy  wewnątrz zespołu, a także ze środowiskiem zewnętrznym oraz zrozumienie, iż różnorodność jest korzystna, a różnica pozwala widzieć szerszą perspektywę.

Korzyści dla uczestników:

 • Świadomość procesów, jakie zachodzą w grupie
 • Zrozumienie i akceptowania sposobu myślenia innych
 • Budowanie kontaktu i dobrej relacji z rozmówcą
 • Dostrzeganie różnic między świadomą i nieświadomą komunikacją
 • Stosowanie technik i narzędzi efektywnej Komunikacji
 • Organizowanie pracy swojej i zespołu poprzez stawianie celów
 • Wpływ postawy i nastawienia na jakość współpracy
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Myślenie systemowe
 • Motywowanie siebie i członków zespołu
 • Zarządzanie sytuacyjne
 • Tworzenie i respektowanie zasad współpracy
 • Skuteczność w komunikacji
 • Prezentacja i radzenia sobie w stresie
 • Generowanie efektu synergii
 • Docenianie różnorodności osób i odkrywanie ich siły w zespole


Forma szkoleń:

Proponowaną formą prowadzenia zajęć jest trening, który pozwoli od początku do końca przebudować odpowiednie strategie zachowania jak i umiejętności, by doprowadzić do zmiany przekładającej się na codzienność. Spotkanie jednak może przyjąć formę warsztatu, ćwiczeń
indywidualnych, grupowych bądź wykładu interaktywnego.

Programy szkoleń:

Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu Synergii i Komunikacji obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Profesjonalne przygotowanie zespołu do efektywnej współpracy
 • Wygenerowanie wspólnych wartości pracowników w obszarze firmy
 • Wygenerowanie synergii i możliwości współpracy z poczuciem, że wszyscy pracownicy
 • Realizują wspólne cele firmy oraz jej misję
 • Zaszczepienie zasady win/win
 • Nabycie świadomości procesów zachodzących w kontakcie z drugą osobą
 • Doświadczenie faktu, że współpraca bardziej się opłaca niż rywalizacja
 • Sprawne komunikowanie się i współdziałaniePrezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Finpol Rohr

Grupa Tempo przeprowadziła dla naszej Firmy rekrutacje na stanowisko kierownika marketingu.
Usługi świadczone były z należytą starannością, proces rekrutacyjny przebiegał sprawnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Konsultanci Grupy Tempo wykazali się dużym doświadczeniem i pełnym profesjonalizmem podczas wykonywanych ww. zadań.
Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Grupę Tempo jako profesjonalnego i rzetelnego partnera rekrutacyjnego.

                       czytaj więcej >>

Zbigniew Skrzypkiewicz - Prezes Zarządu