Okresowe Oceny Pracownicze

 

Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu Okresowych Ocen Pracowniczych są poznanie różnych systemów Okresowych Ocen Pracowniczych, nauka umiejętności tworzenia formularzy ocen, nabycie umiejętności wdrożenia systemu Okresowych Ocen pracowniczych oraz nauka tworzenia zasad i instrukcji

 

Korzyści dla uczestników:

 • Przygotowanie organizacji do wprowadzenia systemu Okresowych Ocen Pracowniczych
 • Umiejętność samodzielnego zaprojektowania i wdrożenia systemu OOP
 • Umiejętność przełożenia strategii firmy na potencjał zespołu

 

Forma szkoleń:

Szkolenia realizowane są metodą warsztatową z wykorzystaniem indywidualnie zaprojektowanych ćwiczeń, studiów przypadku, dyskusji w taki sposób, aby przekazać w przystępnej formie wiedzę oraz nauczyć konkretnych umiejętności. Wszystkie ćwiczenia i case study są oparte na realiach z danej grupy zawodowej.

Programy szkoleń:

Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu Oceny Okresowej Pracowników obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

Przygotowanie organizacji do wdrożenia Ocen Okresowych

 • Analiza korzyści i strat związany z wprowadzeniem Ocen Okresowych
 • Strategia i cele firmy a system ocen
 • Przekonanie kadry zarządzającej do wprowadzenia systemu ocen

Projektowanie systemu ocen okresowych

 • Wybór kryteriów i dobór wskaźników do oceny
 • Wybór skali ocen a cele wprowadzenia systemu
 • Wybór sposobu realizacji okresowych ocen
 • Oceniani o oceniający – cele a podział uprawnień

Przygotowanie firmy do rozpoczęcia ocen okresowych

 • Uczestnicy i metody prowadzenia szkolenia
 • Przygotowanie projektu Ocen Okresowych
 • Zespół wdrożeniowy – dobór zasobów ludzkich i podział kompetencji
 • Instrukcje – zasady tworzenia

Błędy w procesie oceniania

 • Techniczne
 • Związane z procesem oceny
 • Metody unikania i eliminacji błędów

System ocen okresowych a polityka personalna firmy

 • Planowanie i realizacja rozwoju pracowników – rozwój umiejętności, uprawnienia i poziomy odpowiedzialności, Sukcesja w strukturze organizacji
 • Zwalnianie pracowników
 • Oceny Okresowe a polityka wynagrodzeńPrezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

Referencje
Referencje

Monitoring rynku dla Lear Corporation Poland II

Grupa Tempo przeprowadziła dla naszej Firmy screening rynku (...) Usługi świadczone były z należytą starannością, współpraca przebiegała profesjonalnie. Konsultanci Grupy Tempo to osoby z dużym doświadczeniem, swoją pracę wykonują bez zarzutów, dlatego też możemy polecić Grupę Tempo jako profesjonalnego partnera w rekrutacji.

                     czytaj całość >>

Monika Bargieł, Dyrektor Personalny