Okresowe Oceny Pracownicze

 

Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu Okresowych Ocen Pracowniczych są poznanie różnych systemów Okresowych Ocen Pracowniczych, nauka umiejętności tworzenia formularzy ocen, nabycie umiejętności wdrożenia systemu Okresowych Ocen pracowniczych oraz nauka tworzenia zasad i instrukcji

 

Korzyści dla uczestników:

 • Przygotowanie organizacji do wprowadzenia systemu Okresowych Ocen Pracowniczych
 • Umiejętność samodzielnego zaprojektowania i wdrożenia systemu OOP
 • Umiejętność przełożenia strategii firmy na potencjał zespołu

 

Forma szkoleń:

Szkolenia realizowane są metodą warsztatową z wykorzystaniem indywidualnie zaprojektowanych ćwiczeń, studiów przypadku, dyskusji w taki sposób, aby przekazać w przystępnej formie wiedzę oraz nauczyć konkretnych umiejętności. Wszystkie ćwiczenia i case study są oparte na realiach z danej grupy zawodowej.

Programy szkoleń:

Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu Oceny Okresowej Pracowników obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

Przygotowanie organizacji do wdrożenia Ocen Okresowych

 • Analiza korzyści i strat związany z wprowadzeniem Ocen Okresowych
 • Strategia i cele firmy a system ocen
 • Przekonanie kadry zarządzającej do wprowadzenia systemu ocen

Projektowanie systemu ocen okresowych

 • Wybór kryteriów i dobór wskaźników do oceny
 • Wybór skali ocen a cele wprowadzenia systemu
 • Wybór sposobu realizacji okresowych ocen
 • Oceniani o oceniający – cele a podział uprawnień

Przygotowanie firmy do rozpoczęcia ocen okresowych

 • Uczestnicy i metody prowadzenia szkolenia
 • Przygotowanie projektu Ocen Okresowych
 • Zespół wdrożeniowy – dobór zasobów ludzkich i podział kompetencji
 • Instrukcje – zasady tworzenia

Błędy w procesie oceniania

 • Techniczne
 • Związane z procesem oceny
 • Metody unikania i eliminacji błędów

System ocen okresowych a polityka personalna firmy

 • Planowanie i realizacja rozwoju pracowników – rozwój umiejętności, uprawnienia i poziomy odpowiedzialności, Sukcesja w strukturze organizacji
 • Zwalnianie pracowników
 • Oceny Okresowe a polityka wynagrodzeńPrezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla EMOS

Współpracę z Grupą Tempo oceniamy bardzo wysoko. Dowodem profesjonalnej i skutecznej obsługi Naszej firmy przez Grupę Tempo jest wielokrotne korzystanie z usług rekrutacyjnych oraz realizacja spotkania jubileuszowego z klientami. Osoby wybrane w procesie rekrutacji nadal pracują w firmie EMOS i należą do najlepiej ocenianych pracowników. Rekrutacja została przeprowadzona bardzo sprawnie i bez zbędnego (...) zaangażowania z Naszej strony (...)  Widoczne było duże doświadczenie firmy (...)

                        czytaj więcej >>

Krzysztof Knap - Dyrektor Handlowy