Komunikacja w Organizacji

 

Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu Komunikacji w Organizacji są współpraca w obrębie zespołu, jak i między organizacją a środowiskiem zewnętrznym

Korzyści dla uczestników:

 • Świadomość procesów zachodzących w grupie
 • Precyzowanie i konkretyzowanie otrzymanych informacji
 • Docenianie różnorodności osób i odkrywanie ich siły w zespole
 • Wpływ postawy i nastawienia na jakość współpracy
 • Świadomość i akceptacjia różnych sposobów myślenia oraz komunikowania
 • Tworzenie dobrej relacji
 • Dostrzeganie różnic między świadomą i nieświadomą komunikacją
 • Stosowanie technik i narzędzi efektywnej komunikacji
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Tworzenie i respektowanie zasad współpracy
 • Skuteczność w komunikacji
 • Prezentacja i radzenia sobie w stresie


Forma szkoleń:

Proponowaną formą prowadzenia zajęć jest trening, który pozwoli od początku do końca przebudować odpowiednie strategie zachowania, jak i umiejętności, by doprowadzić do zmiany przekładającej się na codzienność. Spotkanie jednak może przyjąć formę warsztatu, ćwiczeń
indywidualnych, grupowych bądź wykładu interaktywnego.

Programy szkoleń:


Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu Komunikacji w Organizacji obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Prawidłowe wzorce komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej
 • Umiejętność odbierania oraz precyzowania informacji
 • Nabycie świadomości procesów zachodzących w trakcie komunikacji
 • Sprawne współdziałanie, budowanie warunków współpracyPrezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Sellsys Vision

Współpracowaliśmy z Grupą Tempo w zakresie rekrutacji na stanowiska różnego szczebla, od Asystenckiego po Kierownicze. Od samego początku współpraca układała się bardzo dobrze. Grupa Tempo wielokrotnie udowodniła, że potrafi wyszukać na rynku pracy idealnych kandydatów, jednocześnie dotrzymując terminu realizacji. (...)

czytaj więcej >>

Tomasz Rusinowski, Prezes