Komunikacja w Organizacji

 

Celami głównymi realizowanych szkoleń z zakresu Komunikacji w Organizacji są współpraca w obrębie zespołu, jak i między organizacją a środowiskiem zewnętrznym

Korzyści dla uczestników:

 • Świadomość procesów zachodzących w grupie
 • Precyzowanie i konkretyzowanie otrzymanych informacji
 • Docenianie różnorodności osób i odkrywanie ich siły w zespole
 • Wpływ postawy i nastawienia na jakość współpracy
 • Świadomość i akceptacjia różnych sposobów myślenia oraz komunikowania
 • Tworzenie dobrej relacji
 • Dostrzeganie różnic między świadomą i nieświadomą komunikacją
 • Stosowanie technik i narzędzi efektywnej komunikacji
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Tworzenie i respektowanie zasad współpracy
 • Skuteczność w komunikacji
 • Prezentacja i radzenia sobie w stresie


Forma szkoleń:

Proponowaną formą prowadzenia zajęć jest trening, który pozwoli od początku do końca przebudować odpowiednie strategie zachowania, jak i umiejętności, by doprowadzić do zmiany przekładającej się na codzienność. Spotkanie jednak może przyjąć formę warsztatu, ćwiczeń
indywidualnych, grupowych bądź wykładu interaktywnego.

Programy szkoleń:


Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu Komunikacji w Organizacji obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Prawidłowe wzorce komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej
 • Umiejętność odbierania oraz precyzowania informacji
 • Nabycie świadomości procesów zachodzących w trakcie komunikacji
 • Sprawne współdziałanie, budowanie warunków współpracyPrezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Górnika Zabrze

Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna miał możliwość współpracować z Grupą Tempo przy realizacji różnorodnych procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla, stanowiska specjalistyczne i kierownicze (...) Sposób prowadzenia rekrutacji odznaczał się najwyższym stopniem profesjonalizmu i zaangażowania ze strony Konsultantów, a zaprezentowani Kandydaci spełniali wysokie, a jednocześnie bardzo specyficzne wymogi stawiane przed wykwalifikowanymi pracownikami Klubu Sportowego. Dodatkowym elementem (...) było merytoryczne i fachowe doradztwo z zakresu rynku pracy, diagnozy predyspozycji zawodowych Kandydatów oraz psychologii.

               czytaj więcej >> 

Marek Matuszewski - Wiceprezes Zarządu