Try & Hire

 

Usługa Try & Hire w naszej firmie oparta jest o zatrudnianie kandydatów w oparciu o umowę o pracę tymczasową lub umowę-zlecenie tymczasową.

Po zakończeniu procesu rekrutacji i selekcji kandydata wskazują Państwo wybraną osobę, którą nasza agencja pracy tymczasowej zatrudnia czasowo i deleguje do pracy w Państwa firmie. W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować ze współpracy z wybranym kandydatem. 

Jeśli wybrana osoba sprawdzi się na stanowisku mogą ją Państwo zatrudnić w każdym momencie trwania usługi Try&Hire.

Referencje
Referencje

Warsztaty rozwojowe dla uczestników Microsoft Imagine Cup 2010

W marcu 2010 roku Grupa Tempo, w ramach ogólnoświatowego konkursu technologicznego Imagine Cup 2010, organizowanego przez firmę Microsoft, przeprowadziła warsztaty z zakresu "Budowania ścieżek kariery" i "Rozwoju osobistego" dla uczestników tego konkursu. W warsztatach wzięło udział ponad 150 osób, studentów ostatnich lat uczelni technicznych w podziale na 10-20 osobowe grupy. Celem każdego spotkania było omówienie zasad zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach, uświadomienie uczestnikom wagi czynnika ludzkiego w organizacji i ocena własnych kompetencji. Studenci mieli okazję omówić swoje mocne i słabe strony z ekspertem HR oraz zastanowić się jak kształtować ścieżkę własnej kariery. Polecamy Grupę Tempo jako partnera w podobnych inicjatywach.

czytaj więcej >>

Jan Kleczkowski, Academic Program Manager