Outdoor Development Center

 

Outdoor Development Center (ODC) to unikalne i autorskie narzędzie służące do oceny kompetencji pracowników Państwa organizacji.

Uwalnia w uczestnikach mechanizmy zachowań rzadkie do zauważenia w wersji indoor. Warunki zewnętrzne wykorzystywane są jako element warunkujący wystąpienie zachowań trudnych do wywołania w tradycyjnych metodach AClub DC.

Sesje ODC zachowują teoretyczną formę obserwacji i oceny kojarzoną do tej pory z atmosferą sali szkoleniowej, ale praktycznie odbywają się  w otoczeniu gór, lasów czy jezior.

Przewaga ODC nad standardowymi sesjami DC to:

  • zaobserwowanie mechanizmów zachowań wzbudzonych przez adrenalinę, silną współpracę, empatię i inne niezwykle silne emocje, które rzadko występują w sesjach indoor,
  • wzbudzenie zaciekawienia i chęci uczestnictwa w sesji nawet u pracowników ocenianych za pomocą AC/DC wielokrotnie do tej pory,
  • jednoczesna obserwacja kompetencji oraz dosarczenie przyjemnych lub ekscytujących przeżyć (metody wykorzystuje narzędzia typowe dla ekstremalnych zadań terenowych, jak wyścigi quadami, lot balonem, przeprawa pontonowa przez rzekę, etc.)

Ograniczenia ODC:

  • Obserwacji mogą zostać poddane kompetencje kojarzone ze współpracą, komunikacją, lidershipem i podobne; ocenie nie można poddawać kompetencji ,które z natury rzeczy występują wyłącznie w sytuacji pracy np. stosowanie procedur, komunikacja  z klientem, strategiczne myślenie, nastawienie na klienta.
  • ODC wymaga silnego zaangażowania reprezentanta organizacji przy akcji informacyjnej skierowanej do uczestników ODC. Grupa TemPo przygotowuje specjalne komunikaty, treści artykułów, maili  i zaproszeń jednak główny nacisk na komunikację celu projektu położony jest na dział Personalny, menedżerów i Zarząd.
  • Organizacja sesji ODC związana jest z większymi kosztami w porównaniu do standardowej sesji DC, głównie ze względu na konieczność wyjazdu połączonego zwykle z noclegiem.

 

Referencje
Referencje

Wyjazd szkoleniowo – integracyjny dla RWE Polska

W styczniu 2010 roku Grupa Tempo zorganizowała i przeprowadziła dla 30 pracowników naszej spółki wyjazd szkoleniowo – integracyjny, którego celem nadrzędnym była integracja, wzmocnienie motywacji do pracy i wzrost zaangażowania kadry w realizację kluczowych celów biznesowych organizacji (…) Grupa Tempo oddelegowała do prowadzenia naszego wyjazdu osoby kompetentne zarówno w zakresie organizacyjnym jak i wpisujące się w klimat wyjazdu (…) Polecamy Grupę Tempo jako firmę profesjonalną, kreatywną i elastyczną zarówno na poziomie oferowania, jak i organizowania wyjazdu. Przede wszystkim podkreślamy fakt zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa na każdym etapie wyjazdu.

czytaj więcej >>

Janusz Moroz, Członek Zarządu