Indywidualna Sesja Oceny

 

Indywidualna sesja oceny to sesja Development lub Assessment Center skierowana do jednego pracownika. Zachowane są tu wszystkie zasady projektowania i oceny kompetencji pracowniczych.

W czasie takiej sesji oceniane są te same kompetencje jak podczas sesji grupowych z zastrzeżeniem, iż kompetencje związane z funkcjonowaniem pracownika/kandydata w grupach lub zespołach badane są z pomocą pozorantów (konsultantów pełniących rolę członków zespołu).

Referencje
Referencje

Monitoring rynku dla Lear Corporation Poland II

Grupa Tempo przeprowadziła dla naszej Firmy screening rynku (...) Usługi świadczone były z należytą starannością, współpraca przebiegała profesjonalnie. Konsultanci Grupy Tempo to osoby z dużym doświadczeniem, swoją pracę wykonują bez zarzutów, dlatego też możemy polecić Grupę Tempo jako profesjonalnego partnera w rekrutacji.

                     czytaj całość >>

Monika Bargieł, Dyrektor Personalny