Indywidualna Sesja Oceny

 

Indywidualna sesja oceny to sesja Development lub Assessment Center skierowana do jednego pracownika. Zachowane są tu wszystkie zasady projektowania i oceny kompetencji pracowniczych.

W czasie takiej sesji oceniane są te same kompetencje jak podczas sesji grupowych z zastrzeżeniem, iż kompetencje związane z funkcjonowaniem pracownika/kandydata w grupach lub zespołach badane są z pomocą pozorantów (konsultantów pełniących rolę członków zespołu).

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Sellsys Vision

Współpracowaliśmy z Grupą Tempo w zakresie rekrutacji na stanowiska różnego szczebla, od Asystenckiego po Kierownicze. Od samego początku współpraca układała się bardzo dobrze. Grupa Tempo wielokrotnie udowodniła, że potrafi wyszukać na rynku pracy idealnych kandydatów, jednocześnie dotrzymując terminu realizacji. (...)

czytaj więcej >>

Tomasz Rusinowski, Prezes