Talent Hunter™

 

Każdy, kto odpowiada za „zarządzanie ludźmi” wie, jak bolesne mogą być konsekwencje nietrafionych decyzji rekrutacyjnych. Zamiast naprawiać takie błędy możesz im dziś skutecznie zapobiegać.

Każdemu stanowisku w organizacji towarzyszy złożony zestaw oczekiwań, nadziei, założeń i potrzeb.

Swoje własne zdanie o tym, czego potrzeba do dobrego wykonywania obowiązków na określonym stanowisku pracy, ma każdy powiązany z tym stanowiskiem przełożony, współpracownik, podwładny, partner i klient. Każda z tych perspektyw jest ważna i powinna być szczegółowo zbadana przez rekrutera. Presja czasu i oszczędne budżety sprawiają jednak, że przeprowadzenie rozmów ze wszystkimi interesariuszami obsadzanego stanowiska zwykle nie jest możliwe.

Narzędzie Talent Hunter™ nie zna takich ograniczeń. Korzystając z metody 360 stopni pyta o oczekiwania, potrzeby i wymagania wszystkich, którzy będą w przyszłości współpracować z rekrutowaną osobą i którzy będą korzystać z rezultatów jej pracy. Na podstawie zgromadzonych odpowiedzi pozwala stworzyć precyzyjną, szczegółową matrycę zadaniowo-kompetencyjną dla każdego stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Talent Hunter™ pozwoli Ci przeprowadzić cały ten proces łatwo, przyjemnie i na odległość! Rezultat: lepsza rekrutacja, mniej rozczarowań, większe oszczędności, gwarancja jakości rekrutera.

Talent w znaczeniu funkcjonalnym

Rekrutacja i selekcja pracowników nie polega na poszukiwaniu najlepszych, najbardziej utalentowanych ludzi. Jest poszukiwaniem ludzi, którzy z talentem i zaangażowaniem podejmą skuteczną realizację konkretnych zadań.

Talent przejawia się zatem w określonym miejscu i czasie, jest zależny od kontekstu.Talent Hunter™ określa parametry tego kontekstu. Bada i mapuje środowisko, w którym może się przejawiać talent nowo pracownika.

Profil zadaniowo-kompetencyjny

Efektem pracy narzędzia Talent Hunter™ jest wyczerpujący profil zadaniowo-kompetencyjny stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja.

Narzędzie umożliwia zbudowanie profilu na podstawie oczekiwań, jakie w stosunku do nowej osoby ma organizacja poszukująca odpowiedniego kandydata do pracy.


Informacje ze strony www.advisio.biz

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Fluor

Gliwicki oddział amerykańskiej Korporacji Fluor współpracuje z firmą Grupa Tempo od 2002 roku. W tym okresie Grupa Tempo zrealizowała dla naszej firmy kilka procesów rekrutacyjnych na stanowiska inżynieryjne oraz kierownicze (…) Na bazie dotychczasowego doświadczenia pragniemy podkreślić, ze Grupa Tempo jest godnym polecenia partnerem w obszarze selekcji i rekrutacji na stanowiska w obrębie kadry inżynieryjnej. Jakość świadczonych, szybkość realizacji usługi oraz znajomość rynku pracy dla inżynierów jest wysoka co stanowi niewątpliwie o atutach firmy Grupa Tempo.

czytaj więcej >>

Marzanna Poborska Kierownik Działu Kadr