Talent Hunter™

 

Każdy, kto odpowiada za „zarządzanie ludźmi” wie, jak bolesne mogą być konsekwencje nietrafionych decyzji rekrutacyjnych. Zamiast naprawiać takie błędy możesz im dziś skutecznie zapobiegać.

Każdemu stanowisku w organizacji towarzyszy złożony zestaw oczekiwań, nadziei, założeń i potrzeb.

Swoje własne zdanie o tym, czego potrzeba do dobrego wykonywania obowiązków na określonym stanowisku pracy, ma każdy powiązany z tym stanowiskiem przełożony, współpracownik, podwładny, partner i klient. Każda z tych perspektyw jest ważna i powinna być szczegółowo zbadana przez rekrutera. Presja czasu i oszczędne budżety sprawiają jednak, że przeprowadzenie rozmów ze wszystkimi interesariuszami obsadzanego stanowiska zwykle nie jest możliwe.

Narzędzie Talent Hunter™ nie zna takich ograniczeń. Korzystając z metody 360 stopni pyta o oczekiwania, potrzeby i wymagania wszystkich, którzy będą w przyszłości współpracować z rekrutowaną osobą i którzy będą korzystać z rezultatów jej pracy. Na podstawie zgromadzonych odpowiedzi pozwala stworzyć precyzyjną, szczegółową matrycę zadaniowo-kompetencyjną dla każdego stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Talent Hunter™ pozwoli Ci przeprowadzić cały ten proces łatwo, przyjemnie i na odległość! Rezultat: lepsza rekrutacja, mniej rozczarowań, większe oszczędności, gwarancja jakości rekrutera.

Talent w znaczeniu funkcjonalnym

Rekrutacja i selekcja pracowników nie polega na poszukiwaniu najlepszych, najbardziej utalentowanych ludzi. Jest poszukiwaniem ludzi, którzy z talentem i zaangażowaniem podejmą skuteczną realizację konkretnych zadań.

Talent przejawia się zatem w określonym miejscu i czasie, jest zależny od kontekstu.Talent Hunter™ określa parametry tego kontekstu. Bada i mapuje środowisko, w którym może się przejawiać talent nowo pracownika.

Profil zadaniowo-kompetencyjny

Efektem pracy narzędzia Talent Hunter™ jest wyczerpujący profil zadaniowo-kompetencyjny stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja.

Narzędzie umożliwia zbudowanie profilu na podstawie oczekiwań, jakie w stosunku do nowej osoby ma organizacja poszukująca odpowiedniego kandydata do pracy.


Informacje ze strony www.advisio.biz

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Chapman Freeborn Airchartering

Firma Grupa Tempo prowadziła dla nas pełną rekrutację pracowników. (...) Spośród starannie dobranych kandydatów udało się nam wybrać pracowników, którzy z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem dotychczas pracują w naszej firmie.

czytaj więcej >>

 

Rafał Gontar - Członek Zarządu