Competence Navigator™

 

Sięgaj po narzędzie Competence Navigator™ za każdym razem, gdy podejmujesz działania związane z rozwojem kompetencji dowolnej grupy pracowników. Dzięki temu będziesz – szybko, łatwo i bez żadnych wątpliwości – dysponować  wiedzą o aktualnym stopniu dopasowania kompetencji każdej osoby do wymagań i wyzwań, którym musi sprostać na swoim stanowisku pracy.

Kompetencyjne dopasowanie to nowy, wprowadzony przez Advisio wymiar diagnozy kompetencyjnej. Jego badanie stało się możliwe dzięki oryginalnej Skali Kontekstowej™, jednej z kluczowych innowacji Advisio. Respondenci wypowiadający się w kwestionariuszach Competence Navigator™ (w liczbie tak dużej lub wąskiej, jak uznasz za stosowne) dzielą się swoimi spostrzeżeniami odpowiadając na proste, zrozumiałe pytania sformułowane w codziennym języku, zaś Skala Kontekstowa™ sprawia, że całość badania skonstruowana jest w sposób precyzyjnie odnoszący się do potrzeb i celów biznesu.

Kompetencje pracowników przekładają się na korzyści dla firmy pod warunkiem, że dobrze harmonizują z wymaganiami konkretnych stanowisk pracy. Competence Navigator™ prowadzi diagnozę kompetencji pracowników metodą 360º w sposób, który uwzględnia i podkreśla ten fakt.

Tak prosto jak się da. Ale nie prościej!

Competence Navigator™ przeprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie etapy diagnozy. Od importu danych uczestników diagnozy, poprzez zaznaczenie relacji między nimi, dostosowanie modelu kompetencyjnego, automatyczne rozesłanie kwestionariuszy internetowych, monitorowanie przebiegu diagnozy, aż po automatyczne wygenerowanie estetycznych i czytelnych raportów z diagnozy.

Diagnoza, która staje się coachingiem

Diagnoza kompetencyjna jest punktem wyjścia do działania. Celem narzędzia Competence Navigator™ nie jest samo zgromadzenie informacji, lecz ukierunkowanie i uruchomienie procesów optymalizacji potencjału ludzkiego organizacji.

Competence Navigator™ sprawi, że pozytywnie odpowiesz na trzy fundamentalne pytania:

  1. Czy wiesz, co oznaczają wyniki diagnozy?
  2. Czy wiesz, co robić dalej?
  3. Czy te działania będą miały istotny wpływ na realizację celów organizacji?

 


Informacje ze strony www.advisio.biz

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Saint - Gobain Glass

W firmie Saint - Gobain Glass, Grupa TemPo przy uzyciu nowoczesnych narzędzi takich jak Assessment Center, przeprowadziła wstępną selekcję podczas rekrutacji pracowników na nową linie produkcyjną. Specjaliści z tej firmy pomogli nam obsadzić stanowiska 26 operatorów oraz 4 inzynierów pracujących na poszczególnych odcinkach linii produkcyjnej. Dzięki sprawnej i profesjonalnej organizacji pracy, projekt ten został zakończony sukcesem, a firma Saint - Gobain zyskała profesjonalny i energiczny personel, gotowy na nowe wyzwania.

czytaj więcej >>

.