Konsultanci wdrażający Rynek celów™

 

Robert Reinfuss

12 lat praktyki w zarządzaniu, w tym 10 lat na stanowisku dyrektora personalnego w firmach produkcyjnych, handlowych i bankowości takich jak  Nowy Styl, Bank BPH, Kompania Piwowarska, Whita Cap Schalmbach Lubeca, Donelly Polish American Printing. Ukończył m.in. socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Oxfordzkim oraz zarządzanie personelem w Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów MBO, strategii zarządzania personelem i systemów motywacyjnych, podnoszeniu efektywności organizacji, polityce wynagrodzeń oraz relacjach pracowniczych.

 

Agnieszka Bornus

12 lat praktyki w konsultingu, w tym 2 na stanowisku Dyrektora Oddziału Hill International oraz 10 jako Partner w Grupie Tempo. Absolwentka zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu zarządzania, obecnie jest w trakcie uzyskiwania tytułu Coacha według ICC. Certyfikowany Konsultant Rozwoju Organizacyjnego, posiada licencję na stosowanie metodologii i narzędzi Synergia™, Competence Navigator™, Task Navigator™, Star Tracks™, Talent Hunter™. Specjalizuje się w projektowaniu systemów ocen okresowych, podnoszeniu efektywności organizacji oraz wdrażaniu systemów zarządzania przez kompetencje.

 

Agnieszka Gajewska – Cygan 

12 lat praktyki w konsultingu, w tym 2 lata w międzynarodowej firmie konsultingowo-doradczej Roedl & Partner oraz 10 jako Partner w Grupie Tempo. Absolwentka studiów MBA na University of Hull w Wielkiej Brytanii oraz Zarządzania Finansami w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Certyfikowany Konsultant Rozwoju Organizacyjnego, posiada licencję na stosowanie metodologii i narzędzi Synergia™, Competence Navigator™, Task Navigator™, Star Tracks™, Talent Hunter™. Specjalizuje się w podnoszeniu efektywności organizacji oraz wdrażaniu systemów zarządzania przez kompetencje. Autorka publikacji w prasie branżowej. 

Pobierz folder MBO - Rynek celów™ 

Referencje
Referencje

Ośrodek oceny dla Vattenfall Distribution Poland

W ramach procesu rekrutacji wewnętrznej na stanowisko kierownicze (…) korzystałam ze wsparcia firmy Grupy Tempo w zakresie przeprowadzenia ośrodka oceny dla dwóch kandydatów. W tym temacie współpracowałam bezpośrednio z Panią Ewą Fiedor, która podeszła do realizacji tego zlecenia w pełni profesjonalnie - od momentu projektowania ośrodka po przekazanie informacji zwrotnej uczestnikom procesu (decydentom i kandydatom). Świadczy o tym szczegółowa analiza istniejącego w GZE S.A. modelu kompetencji i odpowiadających im zachowań, doradztwo w doborze priorytetowych obszarów oceny, a w efekcie wypracowanie adekwatnych narzędzi. Przygotowany (...) raport był czytelny i przydatny w procesie decyzji, m.in. ze względu na szeroki wachlarz informacji o kandydatach zarówno w układzie indywidualnym jak i porównawczym.

czytaj więcej >>

Katarzyna Markowicz, Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń