Zarządzanie Szkoleniami

 

Efektywna strategia rozwoju kadr zawsze zawiera tak ważny obszar jakim są szkolenia. Ich skuteczność zapewnia odpowiednie planowanie, kontrolowanie efektów i modyfikowanie zakresu w zależności od zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji.

Grupa Tempo projektuje plany szkoleniowe dla poszczególnych grup pracowniczych w oparciu o:

  • audyty szkoleniowe prowadzone w oparciu o sesje Development Center, badanie efektywności przebytych do tej pory szkoleń, opinie przełożonych i samych pracowników. Podstawą audytu są cele biznesowe organizacji, opisy stanowisk pracy
  • tworzenie macierzy szkoleń na podstawie analizy wyników audytów zestawionych z celami biznesowymi organizacji, kluczowymi czynnikami wydajności, celami indywidualnymi pracownika
  • zarządzanie szkoleniami
  • coaching
  • badanie efektywności szkoleń prowadzone w formie sesji Assessment Center, testów kompetencyjnych, testów wiedzy, obserwacji przełożonych.

Referencje
Referencje

Development Center dla YAWAL S.A.

YAWAL S.A. miała przyjemność współpracować z Grupą Tempo w realizacji projektu „Kompetencje 2015”. Celem projektu było rozpoznanie potencjału zawodowego, mocnych stron naszych pracowników i wynikających z nich możliwości oraz tych obszarów, które wymagają rozwoju. (...) Współpraca z Grupą Tempo (...) to ogromna przyjemność i możliwość doświadczenia profesjonalizmu wysokiej klasy. (...) Opracowane przez Grupę Tempo narzędzia były dopasowane do potrzeb projektu i umożliwiły ocenę badanych pracowników.
Z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę Grupa Tempo Doradztwo Personalne i Organizacyjne jako sprawnego, rzetelnego partnera do realizacji projektów AC/DC.

czytaj więcej >>

Monika Tracz, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi