Zarządzanie Szkoleniami

 

Efektywna strategia rozwoju kadr zawsze zawiera tak ważny obszar jakim są szkolenia. Ich skuteczność zapewnia odpowiednie planowanie, kontrolowanie efektów i modyfikowanie zakresu w zależności od zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji.

Grupa Tempo projektuje plany szkoleniowe dla poszczególnych grup pracowniczych w oparciu o:

  • audyty szkoleniowe prowadzone w oparciu o sesje Development Center, badanie efektywności przebytych do tej pory szkoleń, opinie przełożonych i samych pracowników. Podstawą audytu są cele biznesowe organizacji, opisy stanowisk pracy
  • tworzenie macierzy szkoleń na podstawie analizy wyników audytów zestawionych z celami biznesowymi organizacji, kluczowymi czynnikami wydajności, celami indywidualnymi pracownika
  • zarządzanie szkoleniami
  • coaching
  • badanie efektywności szkoleń prowadzone w formie sesji Assessment Center, testów kompetencyjnych, testów wiedzy, obserwacji przełożonych.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Finpol Rohr

Grupa Tempo przeprowadziła dla naszej Firmy rekrutacje na stanowisko kierownika marketingu.
Usługi świadczone były z należytą starannością, proces rekrutacyjny przebiegał sprawnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Konsultanci Grupy Tempo wykazali się dużym doświadczeniem i pełnym profesjonalizmem podczas wykonywanych ww. zadań.
Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Grupę Tempo jako profesjonalnego i rzetelnego partnera rekrutacyjnego.

                       czytaj więcej >>

Zbigniew Skrzypkiewicz - Prezes Zarządu