Zarządzanie Szkoleniami

 

Efektywna strategia rozwoju kadr zawsze zawiera tak ważny obszar jakim są szkolenia. Ich skuteczność zapewnia odpowiednie planowanie, kontrolowanie efektów i modyfikowanie zakresu w zależności od zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji.

Grupa Tempo projektuje plany szkoleniowe dla poszczególnych grup pracowniczych w oparciu o:

  • audyty szkoleniowe prowadzone w oparciu o sesje Development Center, badanie efektywności przebytych do tej pory szkoleń, opinie przełożonych i samych pracowników. Podstawą audytu są cele biznesowe organizacji, opisy stanowisk pracy
  • tworzenie macierzy szkoleń na podstawie analizy wyników audytów zestawionych z celami biznesowymi organizacji, kluczowymi czynnikami wydajności, celami indywidualnymi pracownika
  • zarządzanie szkoleniami
  • coaching
  • badanie efektywności szkoleń prowadzone w formie sesji Assessment Center, testów kompetencyjnych, testów wiedzy, obserwacji przełożonych.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Górnika Zabrze

Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna miał możliwość współpracować z Grupą Tempo przy realizacji różnorodnych procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla, stanowiska specjalistyczne i kierownicze (...) Sposób prowadzenia rekrutacji odznaczał się najwyższym stopniem profesjonalizmu i zaangażowania ze strony Konsultantów, a zaprezentowani Kandydaci spełniali wysokie, a jednocześnie bardzo specyficzne wymogi stawiane przed wykwalifikowanymi pracownikami Klubu Sportowego. Dodatkowym elementem (...) było merytoryczne i fachowe doradztwo z zakresu rynku pracy, diagnozy predyspozycji zawodowych Kandydatów oraz psychologii.

               czytaj więcej >> 

Marek Matuszewski - Wiceprezes Zarządu