Zarządzanie Szkoleniami

 

Efektywna strategia rozwoju kadr zawsze zawiera tak ważny obszar jakim są szkolenia. Ich skuteczność zapewnia odpowiednie planowanie, kontrolowanie efektów i modyfikowanie zakresu w zależności od zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji.

Grupa Tempo projektuje plany szkoleniowe dla poszczególnych grup pracowniczych w oparciu o:

  • audyty szkoleniowe prowadzone w oparciu o sesje Development Center, badanie efektywności przebytych do tej pory szkoleń, opinie przełożonych i samych pracowników. Podstawą audytu są cele biznesowe organizacji, opisy stanowisk pracy
  • tworzenie macierzy szkoleń na podstawie analizy wyników audytów zestawionych z celami biznesowymi organizacji, kluczowymi czynnikami wydajności, celami indywidualnymi pracownika
  • zarządzanie szkoleniami
  • coaching
  • badanie efektywności szkoleń prowadzone w formie sesji Assessment Center, testów kompetencyjnych, testów wiedzy, obserwacji przełożonych.

Referencje
Referencje

Warsztaty rozwojowe dla uczestników Microsoft Imagine Cup 2010

W marcu 2010 roku Grupa Tempo, w ramach ogólnoświatowego konkursu technologicznego Imagine Cup 2010, organizowanego przez firmę Microsoft, przeprowadziła warsztaty z zakresu "Budowania ścieżek kariery" i "Rozwoju osobistego" dla uczestników tego konkursu. W warsztatach wzięło udział ponad 150 osób, studentów ostatnich lat uczelni technicznych w podziale na 10-20 osobowe grupy. Celem każdego spotkania było omówienie zasad zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach, uświadomienie uczestnikom wagi czynnika ludzkiego w organizacji i ocena własnych kompetencji. Studenci mieli okazję omówić swoje mocne i słabe strony z ekspertem HR oraz zastanowić się jak kształtować ścieżkę własnej kariery. Polecamy Grupę Tempo jako partnera w podobnych inicjatywach.

czytaj więcej >>

Jan Kleczkowski, Academic Program Manager