Szkolenia i warsztaty zamknięte


Wyjazd szkoleniowo – integracyjny dla RWE Polska

W styczniu 2010 roku Grupa Tempo zorganizowała i przeprowadziła dla 30 pracowników naszej spółki wyjazd szkoleniowo – integracyjny, którego celem nadrzędnym była integracja, wzmocnienie motywacji do pracy i wzrost zaangażowania kadry w realizację kluczowych celów biznesowych organizacji.

Projekt obejmował transport uczestników z Warszawy do Krynicy, transport lokalny z hotelu na stoki narciarskie i w miejsca, w których miały miejsce atrakcje integracyjne.  Zakwaterowanie w 4-gwiazdkowym hotelu, pełną organizację elementów integracyjnych takich jak: testowanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego wysokiej klasy, naukę i doskonalenie jazdy na nartach, kulig z pochodniami, biesiadę z kapelą góralską, zamkniętą dyskotekę, zabiegi SPA.

Grupa Tempo oddelegowała do prowadzenia naszego wyjazdu osoby kompetentne zarówno w zakresie organizacyjnym jak i wpisujące się w klimat wyjazdu. W zakresie doboru sprzętu i nauki jazdy na nartach do dyspozycji uczestników pozostawali instruktorzy na kilku poziomach zaawansowania. Opiekę medyczną zapewnili ratownicy GOPR i ratownicy medyczni.

Dla osób nie jeżdżących na nartach zostały opracowane indywidualne programy wpisujące się charakter imprezy.

Polecamy Grupę Tempo jako firmę profesjonalną, kreatywną i elastyczną zarówno na poziomie oferowania, jak i organizowania wyjazdu. Przede wszystkim podkreślamy fakt zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa na każdym etapie wyjazdu.

Janusz Moroz
Członek Zarządu


Mini-warsztaty dla Tauron Polska Energia


Grupa Tempo zorganizowała dla nas mini warsztaty z zakresu doskonalenia kompetencji „miękkich”, a także podstaw budowy efektywnych zespołów audytowych.

Całość warsztatów została zorganizowana bardzo fachowo, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalizmu zaangażowanego trenera. Czas poświęcony na intensywną pracę oraz pozostałe elementy integrujące zespół zostały umiejętnie wyważone, pozostawiając pozytywne odczucie niedosytu.

Oferta Grupy Tempo będzie uwzględniania podczas wyboru organizatora kolejnych szkoleń dla zespołu audytorów wewnętrznych.


Michał Wizner
Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego
Tauron Polska Energia S.A.

 

 

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla Helios Fabryka Żarówek


W dniach 11-12.09.2010 Grupa Tempo zorganizowała wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla 27 pracowników firmy Helios Fabryka Żarówek.

Do zadań Grupy Tempo należała całościowa organizacja wyjazdu i szkolenia, jak również pełna organizacja elementów integracyjnych takich jak gry terenowe, wspinaczka skałkowa oraz zwiedzanie jaskiń na malowniczych terenach Jury Krakowsko Częstochowskiej.

Zarówno szkolenie, jak i część integracyjna zostały przeprowadzone na najwyższym poziomie. Podczas zajęć terenowych organizatorzy z ramienia Grupy Tempo cały czas dbali o dobrą zabawę, jak również bezpieczeństwo oraz komfort psychiczny uczestników.

Grupa Tempo wywiązała się ze swojego zadania znakomicie, co dobitnie wskazuje na ich profesjonalizm, jak również elastyczne i indywidualne podejście do każdego klienta.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy Grupę Tempo jako partnera w organizacji wyjazdów szkoleniowo integracyjnych.


Z poważaniem, 

 Antoni Szabla
Prezes Zarządu

 

Warsztaty rozwojowe dla uczestników Microsoft Imagine Cup 2010


W marcu 2010 roku Grupa Tempo, w ramach ogólnoświatowego konkursu technologicznego Imagine Cup 2010, organizowanego przez firmę Microsoft, przeprowadziła warsztaty z zakresu "Budowania ścieżek kariery" i "Rozwoju osobistego" dla uczestników tego konkursu.

W warsztatach wzięło udział ponad 150 osób, studentów ostatnich lat uczelni technicznych w podziale na 10-20 osobowe grupy.

Celem każdego spotkania było omówienie zasad zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach, uświadomienie uczestnikom wagi czynnika ludzkiego w organizacji i ocena własnych kompetencji. Studenci mieli okazję omówić swoje mocne i słabe strony z ekspertem HR oraz zastanowić się jak kształtować ścieżkę własnej kariery.

Polecamy Grupę Tempo jako partnera w podobnych inicjatywach.

 
Jan Kleczkowski
Academic Program Manager

Spotkanie szkoleniowo - integracyjne dla Ernst & Young

W dniach 01-04 lipca 2009 roku Grupa Tempo zorganizowała dla Ernst & Young spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla 25 menedżerów i 5 kluczowych klientów firmy.

Do zadań Grupy Tempo należała pełna organizacja wyjazdu wraz z elementami integracyjnymi (rejsy wyścigowymi motorówkami typu RIB, zwiedzanie zlotu największych żaglowców świata Tall Ships’ Races, dwie imprezy wieczorne) oraz obsługa fotograficzna.

Zajęcia integracyjne prowadzono w profesjonalny i bezpieczny sposób, a obsługa cały czas czuwała nad komfortem psychicznym uczestników. Należy dodać, iż rejsy motorówkami należą do grupy zajęć ekstremalnych.
Organizatorzy wywiązali się z zadania znakomicie, co dobitnie świadczy o ich doskonałych zdolnościach dopasowywania się do potrzeb klienta oraz o dobrym przygotowaniu organizacyjnym.
Z przyjemnością polecamy outdoor'owe szkolenia Grupy Tempo innym odbiorcom.

Piotr Piela
Dyrektor Grupy Energetycznej Ernst & Young


Warsztaty strategiczne dla Hydro Aluminium Chrzanów


W roku 2008 Grupa Tempo przeprowadziła dla nas warsztaty budowania strategii.
Na wszystkich etapach nasza współpraca układała się pomyślnie a zaangażowanie trenerów oraz elastyczne podejście do naszych potrzeb zaowocowały osiągnięciem zamierzonego celu.
Z przyjemnością poświadczamy, iż Grupa Tempo spełnia stawiane przed nią oczekiwania, dbając o pomyślny przebieg współpracy, dlatego polecamy ją, jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego.

Ewa Tadel
Menedżer ds. Zasobów Ludzkich Hydro Aluminium Chrzanów


Szkolenie dla Vattenfall Sales Poland


W 2008 roku Grupa Tempo zorganizowała i przeprowadziła dla Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. szkolenie o tematyce „Prezentacja biznesowa”. Szkolenie poprzedzone zostało wnikliwym badaniem potrzeb zespołu, które uwydatniło specyficzny charakter pracy sił sprzedażowych w branży energetycznej.

Dwudniowy warsztat obejmował takie zagadnienia jak Modele Johari Window i Komfort- Ryzyko; Kodeks prezentera; Wewnętrzne przygotowanie mówcy; Mowa ciała - udrożnianie kontaktu z emocjami; Czarne scenariusze prezentacji; Mind map ping; Prezentacje w formie wideokonferencji. Główną metodą pracy uczestników były ćwiczenia warsztatowe, praca z kamerą i sprzętem konferencyjnym, obserwacje.

Grupa Tempo i trener prowadzący (...) doskonale przełożyli prawdziwe potrzeby szkolonej grupy na program szkoleniowy. Efektem odbytego spotkania był wzrost efektywności i jakości wygłaszanych przez pracowników Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. prezentacji zarówno w formie bezpośredniej jak i poprzez wideokonferencje.

Polecamy Grupę Tempo jako profesjonalnego i kreatywnego partnera w organizacji i prowadzeniu szkoleń biznesowych.

Bartosz Kępa
CFO

Cykl szkoleń dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach


Uprzejmie informuję, że pracownicy oraz kadra zarządzająca Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w roku 2007 oraz 2008 byli uczestnikami szkoleń zamkniętych organizowanych przez firmę Grupa Tempo Doradztwo Personalne z Gliwic.

Szkolenia obejmujące tematy:

przeprowadzone zostały w sposób rzetelny i reprezentujący wysoki poziom przygotowania merytorycznego, a zagadnienia poruszane podczas szkoleń w pełni wpisały się w oczekiwania uczestników.

Polecamy firmę Grupa Tempo z Gliwic jako profesjonalnego i kompetentnego partnera.

Katarzyna Wiencek

Szkolenie dla Vattenfall Poland AB S.A.

W dniach 13-15 kwietnia 2005 roku Grupa Tempo zorganizowała i przeprowadziła szkolenie dedykowane pt. „Audyt Wewnętrzny w przedsiębiorstwie".

(...) Szkolenie przygotowane zostało z uwzględnieniem wszystkich zaleceń i potrzeb Vattenfall. Poprzedzające spotkanie z trenerem pozwoliło na gruntowną analizę potrzeb działu audytu/kontroli wewnętrznej. Program szkolenia zaprojektowany został w sposób, który pozwolił na zaangażowanie zarówno pracowników doświadczonych jak i rozpoczynających pracę w pionie audytu wewnętrznego. Najważniejszą zaletą programu był fakt, iż trener prowadzący spotkanie reprezentował dużą wiedzę merytoryczną oraz dużą elastyczność w projektowaniu programu (opracowane zadania oparte były na specyficznych zagadnieniach z podręczników i regulaminów wewnętrznych grupy Vattenfall).
Powyższe jak również sposób organizacji szkolenia (m.in. zaplanowanie wieczorów integracyjnych) pozwala polecić Grupę Tempo jako solidnego partnera szkoleniowego.

Krzysztof Pyka
Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego

Wyjazd integracyjny dla Norauto

W listopadzie br. Grupa TemPo zorganizowała imprezę integracyjną dla pracowników firmy Norauto: Centrum Zabrze i Centrum Katowice. Zanim wybrano poszczególne atrakcje, Grupa TemPo dołożyła wszelkich starań, aby zbadać potrzeby naszej firmy, a także zorganizowała kilka spotkań, aby poznać specyfikę pracy w Norauto.

Przy organizacji wspomnianej imprezy udział wzięła także firma More Than Explore, która wykazała się dużym doświadczeniem w zakresie przeprowadzania spotkań integracyjnych. Uczestnicy „Spotkania Tytanów” rywalizowali w kilku konkurencjach: zjazdy na linie, paintball, jazda samochodami terenowymi, strzelanie  z łuku. Budowali także najwyższą wieżę ze skrzynek przy asekuracji.  Zajęcia prowadzono w profesjonalny i bezpieczny sposób, a obsługa cały czas czuwała nad naszym komfortem psychicznym, dodając nam otuchy w trudnych momentach.
Organizatorzy wywiązali się z tego zadania znakomicie, co dobitnie świadczy o ich doskonałych zdolnościach dopasowywania się do potrzeb klienta.
Z przyjemnością możemy polecić outdoor’owe szkolenia Grupy Tempo innym odbiorcom.

Z poważaniem,


Tomasz Kot
Dyrektor Centrum Zabrze