Szkolenia i warsztaty zamknięte

 

Warsztaty rozwojowe dla uczestników Microsoft Imagine Cup 2010


W marcu 2010 roku Grupa Tempo, w ramach ogólnoświatowego konkursu technologicznego Imagine Cup 2010, organizowanego przez firmę Microsoft, przeprowadziła warsztaty z zakresu "Budowania ścieżek kariery" i "Rozwoju osobistego" dla uczestników tego konkursu.

W warsztatach wzięło udział ponad 150 osób, studentów ostatnich lat uczelni technicznych w podziale na 10-20 osobowe grupy.

Celem każdego spotkania było omówienie zasad zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach, uświadomienie uczestnikom wagi czynnika ludzkiego w organizacji i ocena własnych kompetencji. Studenci mieli okazję omówić swoje mocne i słabe strony z ekspertem HR oraz zastanowić się jak kształtować ścieżkę własnej kariery.

Polecamy Grupę Tempo jako partnera w podobnych inicjatywach.

 
Jan Kleczkowski
Academic Program Manager

«   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | …  10 |  »