Doradztwo HR

Cykl rozwojowy dla kadry kierowniczej Amtra Sp. z o.o.

Amtra Sp. z o.o. miała przyjemność współpracować z Grupą Tempo w zakresie opracowania i przeprowadzenia „Cyklu rozwojowego dla kadry kierowniczej”. Celem projektu była diagnoza poziomu kluczowych kompetencji w zespole kierowników Amtra Sp. z o.o. Zastosowana przez Grupę Tempo metoda oceny 360 stopni i wykorzystane narzędzia on-line pozwoliły na sprawne przeprowadzenie procesu diagnozy, zapewniając komfort i anonimowość wszystkim uczestnikom projektu.
W wyniku przeprowadzonego badania kompetencji przygotowano szczegółowy raport diagnostyczny oraz zaprojektowano dalsze działania rozwojowa dedykowane badanej grupie kierowników. W chwili obecnej realizowany jest cykl szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności managerskich.
Realizowany projekt został zaplanowany i przeprowadzony bardzo sprawnie, z uwzględnieniem potrzeb klienta i specyfiki firmy. Zastosowane przez Grupę Tempo narzędzia były dopasowane do potrzeb projektu i umożliwiły ocenę badanych pracowników.
Z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę Grupa Tempo jako sprawnego, rzetelnego partnera do realizacji projektów doradczych w zakresie diagnozy kompetencji.

Jarosław Nowakowski
Dyrektor, Członek Zarządu

Screening rynku dla firmy Lear Corporation Poland II

Grupa Tempo przeprowadziła w 2007 roku dla naszej Firmy screening rynku. W jej wyniku otrzymaliśmy pełną informacje o poddanym analizie obszarze (geograficznym, branżowym) wraz z listą osób chętnych do podjęcia rozmów o przejściu do pracy u konkurencji.

Usługi świadczone były z należytą starannością, współpraca przebiegała profesjonalnie.

Konsultanci Grupy Tempo to osoby z dużym doświadczeniem, swoją pracę wykonują bez zarzutów, dlatego też możemy polecić Grupę Tempo jako profesjonalnego partnera w rekrutacji.

Monika Bargieł
Dyrektor Personalny