Search & Select

 

Firma: Firma produkcyjna działająca w branży konstrukcji budowlanych z siedzibą w Bielsku Białej.

Stanowisko: Koordynator montażu

Metoda: Ogłoszenia w Internecie, wykorzystanie dostępnych baz CV (wewnętrznej i zewnętrznych), weryfikacja aplikacji, weryfikacja kompetencji podczas spotkań rekrutacyjnych (badających doświadczenie w branży i na analogicznych stanowiskach pracy, znajomość języka niemieckiego, cechy osobowościowe niezbędne na stanowisku koordynatora) prowadzone przez konsultanta Grupy Tempo, sprawdzenie referencji. 

Wymagania wobec kandydatów: Opis stanowiska pracy sporządzony w porozumieniu z Prezesem firmy wskazywał na podstawowe wymagania na tym stanowisku: min. 2-letnie doświadczenie zdobyte w branży budowlanej, obejmujące również doświadczenie w zakresie zarządzania podległym zespołem, ogólna wiedza w zakresie konstrukcji budowlanych, przynajmniej dobra znajomość języka niemieckiego oraz adres zamieszkania na terenie Bielska Białej lub w najbliższej okolicy. Dodatkowy atut Kandydata mogły stanowić uprawnienia budowlane.

Realizacja: W pierwszej kolejności zamieszczono ogłoszenia na popularnych portalach rekrutacyjnych, a także lokalnych forach oraz serwisach miejskich, oferta pracy została przesłana również do Powiatowych Urzędów Pracy. Równolegle rozpoczęto przeszukiwanie dostępnych baz CV, zgodnie z założonymi kryteriami. Kolejnym etapem była weryfikacja telefoniczna Kandydatów oraz wybór Kandydatów do spotkań. 

Trudności: Główną trudnością pojawiającą się na etapie realizacji projektu rekrutacji było równoczesne spełnienie dwóch wymagań – dobrej znajomości języka niemieckiego oraz doświadczenia w branży budowlanej. Dodatkowo interesujący Kandydaci z reguły nie spełniali kryterium związanego z miejscem zamieszkania w okolicach Bielska Białej – na rynku inżynierów budownictwa naturalne jest duże rozproszenie Kandydatów, którzy są mocno rozsiani po Polsce pracując w ciągłych delegacjach. Trzecim utrudnieniem była luka kompetencyjna występująca u Kandydatów, spowodowana brakiem doświadczenia w zakresie zarządzania podległym zespołem.

Weryfikacja zastosowanej metody: Trudności, które wystąpiły podczas realizacji projektu spowodowały zmianę metody poszukiwań. Do wachlarza narzędzi włączono w pierwszej kolejności dodatkowe ogłoszenia zamieszczone na portalach branżowych. Dodatkowo aktywnie wykorzystano własne sieci kontaktów (zbudowanych podczas wcześniejszych rekrutacji, wykorzystujące liczne portale społecznościowe oraz fora branżowe) oraz możliwość skorzystania z poleceń. Prowadzone działania wzbogacono również o stworzenie long listy firm budowlanych posiadających niemiecki kapitał lub aktywnych na rynku niemieckim, by zwiększyć szanse na dotarcie do Kandydatów posługujących się tym językiem. Kolejnym działaniem było rozszerzenie poszukiwań na obszar Polski południowej, weryfikując dodatkowo gotowość do relokacji Kandydatów spełniających wymogi opisu stanowiska.

Wynik: W firmie Klienta zatrudniono Kandydata, który do tej pory zarządzał pracą kilkuosobowego zespołu w niewielkiej firmie budowlanej. Kandydat dobrze znał język niemiecki, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Kandydat nie mieszkał w bezpośrednim sąsiedztwie Bielska Białej, jednak był gotowy na przeprowadzkę po otrzymaniu oferty pracy.

 1 | 2 |  »