Integracja zespołu przez Outdoor Development Center

 

Firma: z branży automotive, z siedzibą w Tychach, zatrudniająca 500 osób, należąca do niemieckiego koncernu produkcyjnego.


Problem: Firma skontaktowała się z Doradcą w celu włączenia do harmonogramu wyjazdu integracyjnego elementu oceny i szkolenia uczestników. Głównym powodem takiej decyzji były docierające do Zarządu sygnały o problemach w komunikacji i współpracy na linii menedżerów średniego szczebla kierowniczego.

Cel: Celem projektu była integracja uczestników metodą uczenia się przez doświadczenie oraz identyfikacja najistotniejszych aspektów związanych z umiejętnościami komunikacyjnymi osób biorących udział w szkoleniu.

Metoda: Sesja outdoor development center zorganizowana została jako element większej imprezy integracyjnej dla pracowników średniego szczebla kierowniczego. Do udziału w sesji zgłoszona została 18-osobowa grupa pracowników. Przed sesją przeprowadzone zostało badanie potrzeb szkoleniowych w formie anonimowych ankiet i wywiadów. Sesja została podzielona na dwie części: outdoor, podczas której trener obserwował grupę wykonującą zadanie terenowe oraz indor, podczas której trener omawiał sposób ich wykonania. 

Realizacja: Dla efektywniejszego opracowania programu szkolenia przeprowadzono badanie potrzeb szkoleniowych. W pierwszej kolejności opierało się ono na rozmowach z przedstawicielami firmy, skoncentrowanych na poznaniu celu i oczekiwań osób decyzyjnych z ramienia firmy. Przed samym szkoleniem odbyły się indywidualne spotkania Doradcy z uczestnikami. 

Wynik: Opracowanie danych pochodzących z trzech źródeł: analizy informacji zawartych w badaniu potrzeb, obserwacji poczynionych przez osoby realizujące projekt i wyników przeprowadzonego warsztatu, pozwoliło na wygenerowanie kompleksowego zestawu sugestii i wskazówek rozwojowych uczestników biorących udział w projekcie. Wskazówki te koncentrowały się na dwóch celach: zniwelowaniu zidentyfikowanych deficytów w zakresie umiejętności i kompetencji biznesowych i społecznych oraz nabycie lub poszerzenie nowych umiejętności umożliwiających wzrost efektywności pracy.
Ze względu na duże zmęczenie wśród uczestników i intensywność programu, decydenci podjęli w trakcie realizacji projektu decyzję o rezygnacji z części wieczornej.