Executive Search

Stanowisko: Audytor wewnętrzny

Firma: konsultingowa, należąca do światowej czołówki obok McKinsey, KPMG, Deloitte, E&Y; zatrudniająca 3500 konsultantów w 35 krajach świata

Metoda: Ogłoszenia w Internecie, baza danych Grupy Tempo; weryfikacja aplikacji, weryfikacja kompetencji podczas Mini Assessment Center (badane kompetencje: autoprezentacja, komunikatywność, nawiązywanie relacji, współpraca), testy psychometryczne (osobowość, umiejętność analizy danych, dokładność i sumienność), spotkania kwalifikacyjne (Weryfikowane kompetencje: współpraca w grupie, sumienność i dokładność, komunikatywność, motywacja do pracy); sprawdzenie referencji.
Grupa Tempo otrzymała wyłączność na prowadzenie rekrutacji.


Wymagania wobec kandydatów: opis stanowiska pracy sporządzony przez Doradcę oraz Global Director – Research wykazał, iż podstawowe wymagania dotyczyły: wykształcenia wyższego, umiejętności szybkiego działania, proaktywności w działaniu, rzetelności i dokładności w pracy audytora, wysokiej komunikatywności i umiejętności pray w grupie przy jednoczesnym wysokim poziomie akceptacji pracy monotonnej
i samodzielnej.


Ważnym aspektem było go, iż firma rozpoczynała działalność w Polce (maj 2014 roku) i potrzebowała osób młodych lecz jednocześnie odpowiedzialnych. Dział w tamtym okresie nie posiadał jeszcze kierownika i odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie działu spoczywała w rękach stacjonującego w Nowym Jorku Dyrektora Pionu. Różnice kulturowe oraz fakt nie posiadania w Polce ugruntowanych procedur i norm pracy stanowiły dla Doradców dodatkowe wyzwanie.

Realizacja:  Wspólpraca z klientem rozpoczęła się rok wcześniej (marzec 2013 roku) od analizy rynku pracy. Grupa Tempo dostarczyła Klientowi danych które stanowiły jeden z elementów w procesie podejmowania decyzji o utworzeniu warszawskiego biura. Współpraca
w zakresie rekrutacji rozpoczęła się od dokładnego zrozumienia potrzeb klienta, w szczególności opisania cech osobowościowych kandydatów. Opublikowano ogłoszenia, zweryfikowano bazę danych oraz skontaktowano się z Biurami Karier najlepszych polskich uczelni.
W efekcie zgromadzono 168 aplikacji. Do pierwszego etapu spotkań który dotyczył testów psychometrycznych zaproszono 45 kandydatów. Drugi etap weryfikacji obejmował Mini Asessment Center. Trzeci etap stanowiły osobiste wywiady z kandydatami, do których zaproszono 18 osób.
Realizacja projektu (do momentu prezentacji kandydatów) trwała 5 tygodni. Klient spotkał się z 18 kandydatami. Finalnie zatrudnienie znalazło 6 audytorów wewnętrznych.Wynik: Zatrudnienie w firmie Klienta znalazło 6 kandydatów.

 

 1 | 2 | 3 |  »