Polityka jakościowa


Prawdziwe zadowolenie naszych Klientów oznacza sukces realizacji powierzonego nam zadania. Uśmiech klienta po zakończonym wspólnie procesie jest najlepszym wskaźnikiem powodzenia projektu. 

Konsekwentnie troszczymy się o pełną satysfakcję klientów na każdym etapie świadczenia usługi poprzez:


Zrozumienie

Nasi konsultanci przykładają największą uwagę do zidentyfikowania potrzeb klienta. Wyznajemy zasadę, iż zrozumienie ludzi, zasad i problemów to klucz do właściwego zaprojektowania rozwiązań w obszarze HR.


Otwartość

Naszym klientom przedstawiamy wszystkie scenariusze możliwych rozwiązań wraz ze wskazaniem zalet i potencjalnych zagrożeń z nich płynących.

 

Ocena

Uczestnikom procesów rekrutacyjnych, sesji oceniających i rozwojowych, outplacement'ów gwarantujemy rzetelną ocenę ich kompetencji i kwalifikacji. Pracodawców zapewniamy, iż nasze rekomendacje bazują na najlepszej wiedzy i skrupulatnej analizie potrzeb branż, rynków i organizacji.

 

Wiedza

Wszystkie usługi Grupy Tempo wykonywane są przez doświadczonych w obszarze HR konsultantów, którzy działają zgodnie z najlepszą wiedzą i nastawieniem na potrzeby klienta. Jesteśmy na bieżąco z nowymi rozwiązaniami HR pojawiającymi się w światowych publikacjach.

 

Komunikacja

Realizacja projektów poprzedzona jest wnikliwym przygotowaniem konsultantów. Przebieg projektu jest stale konsultowany z klientem w drodze kontaktu ustnego i pisemnego a jego zakończenie zawsze podsumowujemy w pisemnych i ustnych raportach. Po ustaniu współpracy w oparciu o umowę, pozostajemy do dyspozycji klienta w zakresie doradztwa i konsultacji.

 

Specjalizacja

Nasi konsultanci stale podnoszą wiedzę z różnych dziedzin gospodarki. Rozumiemy każdą branżę ponieważ okres przygotowania do projektu stanowi dla nas najważniejszy etap współpracy. Do projektów delegujemy konsultantów znających specyfikę branży, którzy mają za sobą podobne doświadczenia.

 

Promocja

Pracujemy na rzecz i w imieniu naszego klienta. Kształtujemy jego wizerunek na zewnątrz i staramy się wpływać na pozytywny odbiór klienta przez innych uczestników procesu.