Gwarancja

 

Warunki polityki gwarancyjnej dotyczące procesów rekrutacji odnoszące się do trzech obszarów brzmią:

Gwarancja fachowości

Korzystanie z usług agencji executive search Grupa Tempo gwarantuje dostęp do najnowszych narzędzi oceny kompetencji oraz wysoki profesjonalizm head hunterów przejawiający się w dogłębnej analizie branży, specyfiki stanowiska oraz firmy klienta. Zapewniamy pozyskanie najlepszych kandydatów na wakujące stanowisko poprzez dobrą znajomość rynku pracy, możliwość dotarcia do dużej liczby potencjalnych kandydatów z wykorzystaniem własnych kontaktów, poszukiwania bezpośrednie, stale aktualizowaną bazę danych kandydatów. Docieramy do dobrych osób precyzyjnie projektując sposoby przyciągnięcia ich uwagi.

Gwarancja bezstronności

Ręczymy naszą reputacją za bezstronność analizy umiejętności kandydatów. Po upływie kilku miesięcy od zatrudnienia pracownika z polecenia naszego konsultanta realizujemy praktykę Follow-up polegającą na sprawdzeniu czy zatrudniona osoba sprawdza się na stanowisku i czy zarówno ta osoba jak i pracodawca jest zadowolony z podjętej decyzji.

Gwarancja trwałości

Wysoka skuteczność pracy naszych konsultantów potwierdzana jest co 6 miesięcy wskaźnikiem realizowanych gwarancji. W roku 2008 liczba projektów, które zrealizowaliśmy z sukcesem (w ciągu 12 miesięcy nie nastąpiło zwolnienie na obsadzanym stanowisku) wynosi 93%.

Jednak trafność doboru Kandydata nie zawsze oznacza związanie się tego kandydata z firmą na długie lata. W takich wypadkach Grupa Tempo udziela Klientowi gwarancji na każdego zatrudnionego w wyniku współpracy kandydata. Gwarancja oznacza ponowne i bezpłatne uruchomienie procesu rekrutacji w miejsce pracownika, z którym nasz klient rozstał się niezależnie od przyczyn tego rozstania.

«   1 | 2 |


Referencje
Referencje

Warsztaty rozwojowe dla uczestników Microsoft Imagine Cup 2010

W marcu 2010 roku Grupa Tempo, w ramach ogólnoświatowego konkursu technologicznego Imagine Cup 2010, organizowanego przez firmę Microsoft, przeprowadziła warsztaty z zakresu "Budowania ścieżek kariery" i "Rozwoju osobistego" dla uczestników tego konkursu. W warsztatach wzięło udział ponad 150 osób, studentów ostatnich lat uczelni technicznych w podziale na 10-20 osobowe grupy. Celem każdego spotkania było omówienie zasad zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach, uświadomienie uczestnikom wagi czynnika ludzkiego w organizacji i ocena własnych kompetencji. Studenci mieli okazję omówić swoje mocne i słabe strony z ekspertem HR oraz zastanowić się jak kształtować ścieżkę własnej kariery. Polecamy Grupę Tempo jako partnera w podobnych inicjatywach.

czytaj więcej >>

Jan Kleczkowski, Academic Program Manager