Piotr Pustówka

Trenrer, coach, manager

Menadżer -  jest praktykiem z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w obszarze sprzedaży
i zarządzania. Z sukcesami kierował zarówno małymi zespołami jak i ogólnopolskimi sprzedażowymi strukturami biznesowymi. Wciąż aktywnie pracuje jako menadżer.

Konsultant -  Współpracuje z kadrą wyższego i średniego  szczebla  w obszarach doskonalenia modelu zarządzania,  tworzenia i rozwoju strategii firmy oraz budowania organizacji zorientowanej na klienta.

Trener – prowadzi szkolenia dla menadżerów, handlowców i specjalistów. Na sali szkoleniowej przepracował ponad 5500 godzin. Wypracował swój własny styl pracy który jest mieszanką pozytywnej energii, praktycznego podejścia i wysokiej skuteczności. Obecnie  pracuje jako Mentor dla trenerów i menadżerów. Szkoli metoda narracyjną jako czołowy trener w tej dziedzinie

Coach – od 2002 roku prowadzi coaching menadżerski a od 2008 coaching biznesowy. Jest członkiem International Coach Federation.

Wyróżniają go: interdyscyplinarność i dużą elastyczność i twórczy charakter pracy.   

 Projekty w których uczestniczył:

 • wzrost wyników sprzedaży, wraz z wdrażaniem strategii sprzedaży pakietowej, up-sellingu
  i cross-sellingu, wdrażaniem nowego produktu lub grupy produktów na rynek polski;.
 • wzrost lojalności klientów;
 • wzrost satysfakcji klientów;
 • zaprojektowanie i wdrożenie standardów sprzedaży i obsługi klienta – których skuteczność była mierzona przy wykorzystaniu badań satysfakcji klientów.
 • projektowanie modeli biznesowych; 
 • projektowanie wizji, misji, wartości i strategii biznesowej organizacji oraz zespołów.
 • rozwój kompetencji menadżerskich w tym długoterminowe Akademie Menadżera i Akademie Przywództwa;
 • ogólnopolskie projekty coachingu dla menadżerów; sprzedawców i trenerów.
 • budowanie współpracy  w ramach organizacji - w organizacji jako całości,  w obrębie poszczególnych jednostek organizacyjnych lub pomiędzy  tym jednostkami – warsztaty zorientowane na wyzwalanie Synergii w organizacji.
 • rozwój kompetencji w obszarze sprzedaży  i negocjacji – w tym projekty sprzedaży doradczej, sprzedaży partnerskiej, sprzedaży przez wartość, negocjacje wraz z poziomem zaawansowanym.
 • rozwój kompetencji trenerskich dla trenerów wewnętrznych w organizacji

Pracował na stanowiskach specjalistycznych, trenerskich i menedżerskich w: Banku Millennium, Lukas Banku, ING Banku Śląskim, Firmie Szkoleniowej Kalkstein. 

Realizował projekty szkoleniowe i coachingowe dla: Lukas Bank, VW Bank, Kredyt Bank, RBS, Symantec, Dell, Fujitsu, Unilever, Wrigley, PKN Orlen, BSH, Atlas Copco, Sodexo, Żywiec Zdrój, Bayer, Centrum Kopernika, Marketplanet, Tyssen Group, SCANIA, Philips, TVN.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Axeon

(...) Nasza współpraca rozpoczęła się w 2010 roku w związku z przenoszeniem procesów biznesowych naszej firmy z różnych krajów europejskich do zakładu produkcyjnego w Gliwicach. Współpraca z Grupą Tempo zaowocowała sukcesami i zatrudnieniem 12 osób (...) W trakcie prowadzonych działań Grupa Tempo dała się poznać jako firma rzetelnie podchodząca do zleconych zadań oraz realizująca je z należytą starannością i sumiennością. Przeprowadzone procesy rekrutacyjne zostały poprzedzone poznaniem specyfiki organizacji (zarówno lokalnie, jak i globalnie), a także przeprowadzeniem analizy rynku i wynagrodzeń. Przydzieleni do realizacji projektów Konsultanci wykazali się dużą elastycznością w działaniu (...)

czytaj więcej>>

Beata Rembierz, HR Manager