Ewa Fiedor

Ewa Fiedor - trenerka

Menedżerka, trenerka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim.

Doświadczenie biznesowe zdobywała w strukturach handlowych w branży finansowej, gdzie zajmowała się sprzedażą, zarządzaniem, rekrutacją i szkoleniem pracowników.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w branży HR. Pracowała jako konsultant ds. projektów HR, headhunterka, trenerka. Obecnie kieruje personelem w średniej wielkości firmie.

Wcześniej związana z Raiffeisen Bank Polska - początkowo jako Przedstawiciel Handlowy, następnie jako Team Lider oraz specjalista ds. personalnych. Jako doradca zawodowy i coach współrealizowała programy aktywizacji grup bezrobotnej młodzieży, a także programy naprawcze dedykowane dla struktur biznesowych i organizacji non- profit.
Jako trenerka w pionie personalnym Raiffeisen Bank Polska opracowywała i realizowała scenariusze szkoleń, m.in. z zakresu:

  • komunikacji (Skuteczna komunikacja werbalna; Autoprezentacja jako komunikat; Rola asertywności w efektywnej komunikacji; Standardy skutecznej komunikacji; Proces komunikacyjny; Komunikacja w grupie; Techniki perswazyjne),
  • umiejętności sprzedaży (Rozumienie procesu sprzedaży; Rozpoznanie i dostosowywanie się do osobowości Klienta; Inicjowanie procesu sprzedaży; Etapy procesu sprzedaży; Obsługa po-sprzedażna) 
  • obsługi klienta (Umiejętność rozmowy z trudnym rozmówcą; Przyswojenie zasad efektywnej komunikacji; Dostrajanie się doKlienta;  Budowanie atmosfery; Typologia klientów, praca z trudnym Klientem Radzenie sobie z obiekcjami, reklamacjami; Radzenie sobie z emocjami; Budowanie korporacyjnych standardów obsługi Klienta, kodeksy dobrych praktyk).

Pracując z grupą szkoleniową, niezależnie od tematu, stara się  kształtować kompetencje słuchaczy holistycznie. Pracuje nad umiejętnościami stosowanymi zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Wierzy w to, że dzięki takiemu podejściu uczestnicy szkolenia rozwijają swój potencjał całościowo. Jest przekonana, że sukces jest możliwy wtedy, kiedy człowiek wierzy w to, co robi i czerpie z tego przyjemność.  Tę zasadę stara się też stosować do swojej pracy.


POZAZAWODOWO


Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, 
niezależnej trenerskiej grupy rozwojowej Narzędziownia, a także przynależy do Akademii Superwizora STB.
 
Pasjonuje ją ekologia, a cechą charakterystyczną jej osobowości jest ciekawość poznawcza, którą realizuje przez nieustanne zadawanie pytań. Pracę traktuje jak obszar do nieustającego zgłębiania wiedzy. W wolnych chwilach fotografuje i studiuje tajemnice kociego umysłu na żywym przykładzie własnego pupila.

Mottem, które ją prowadzi przez życie jest: "Pamiętać o tym, że jedyną stałą jest zmiana."

 

Referencje
Referencje

Warsztaty strategiczne dla Hydro Aluminium Chrzanów

W roku 2008 Grupa Tempo przeprowadziła dla nas warsztaty budowania strategii. Na wszystkich etapach nasza współpraca układała się pomyślnie a zaangażowanie trenerów oraz elastyczne podejście do naszych potrzeb zaowocowały osiągnięciem zamierzonego celu. Z przyjemnością poświadczamy, iż Grupa Tempo spełnia stawiane przed nią oczekiwania, dbając o pomyślny przebieg współpracy, dlatego polecamy ją, jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego.

czytaj więcej >>

Ewa Tadel Menedżer ds. Zasobów Ludzkich