Anna Krupińska

 

 

 

Specjalizuje się w psychologii organizacji
i zarządzania oraz komunikacji społecznej. Certyfikowany Trener Biznesu – absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys Jan Robert Sołtys w Krakowie.

Coach – w trakcie akredytacji ICF (International Coach Federation). Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Collegium Glancese Polsko - Czeskiej Szkoły Biznesu i Sportu.

Posiada doświadczenie w sektorze biznesu, organizacji pozarządowych
i edukacji. Pracuje jako trener współpracując z instytucjami rynku pracy dbając o rozwój potencjału ludzkiego pracowników na różnych szczeblach. Specjalizuje się w udrażnianiu komunikacji i budowaniu relacji opartych na zaufaniu i współpracy.

Współpracuje z firmami zajmując się rozwojem kadry managerskiej
w obszarach umiejętności miękkich i rozwiązywania realnych konfliktów, radzenia sobie ze stresem zawodowym. W pracy nad projektami łączy wiedzę z zakresu zarządzania i psychologii. Jej zainteresowania zawodowe związane są przede wszystkim z oceną pracowników
i planowaniem ich rozwoju, szkoleniami oraz coachingiem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w dziale HR zajmując się, rekrutacją i selekcją pracowników, polityką kadrową oraz szkoleniami wewnętrznymi oraz diagnostyką psychologiczną.

 

 

 

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Saint - Gobain Glass

W firmie Saint - Gobain Glass, Grupa TemPo przy uzyciu nowoczesnych narzędzi takich jak Assessment Center, przeprowadziła wstępną selekcję podczas rekrutacji pracowników na nową linie produkcyjną. Specjaliści z tej firmy pomogli nam obsadzić stanowiska 26 operatorów oraz 4 inzynierów pracujących na poszczególnych odcinkach linii produkcyjnej. Dzięki sprawnej i profesjonalnej organizacji pracy, projekt ten został zakończony sukcesem, a firma Saint - Gobain zyskała profesjonalny i energiczny personel, gotowy na nowe wyzwania.

czytaj więcej >>

.