Anna Krupińska

 

 

 

Specjalizuje się w psychologii organizacji
i zarządzania oraz komunikacji społecznej. Certyfikowany Trener Biznesu – absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys Jan Robert Sołtys w Krakowie.

Coach – w trakcie akredytacji ICF (International Coach Federation). Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Collegium Glancese Polsko - Czeskiej Szkoły Biznesu i Sportu.

Posiada doświadczenie w sektorze biznesu, organizacji pozarządowych
i edukacji. Pracuje jako trener współpracując z instytucjami rynku pracy dbając o rozwój potencjału ludzkiego pracowników na różnych szczeblach. Specjalizuje się w udrażnianiu komunikacji i budowaniu relacji opartych na zaufaniu i współpracy.

Współpracuje z firmami zajmując się rozwojem kadry managerskiej
w obszarach umiejętności miękkich i rozwiązywania realnych konfliktów, radzenia sobie ze stresem zawodowym. W pracy nad projektami łączy wiedzę z zakresu zarządzania i psychologii. Jej zainteresowania zawodowe związane są przede wszystkim z oceną pracowników
i planowaniem ich rozwoju, szkoleniami oraz coachingiem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w dziale HR zajmując się, rekrutacją i selekcją pracowników, polityką kadrową oraz szkoleniami wewnętrznymi oraz diagnostyką psychologiczną.

 

 

 

Referencje
Referencje

Rekrutacje i szkolenia dla Paged Meble

Paged Meble Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasienicy potwierdza, iż współpraca z Grupą Tempo (...) trwa od 2009 roku. (...) powierzone zadania wykonane zostały profesjonalnie, rzetelnie i terminowo. Wysoki poziom wiedzy, doświadczenie, umiejętności i zaangażowanie konsultantów pozwoliły na wyselekcjonowanie właściwych kandydatów, z którymi współpraca jest kontynuowana. Biorąc pod uwagę poziom wykonania dotychczas powierzonych zadań, mamy nadzieję na pomyślną współpracę w przyszłości i z całą odpowiedzialnością możemy polecić usługi Grupy Tempo innym przedsiębiorcom.

czytaj więcej>> 

Urszula Ramczewska, Prezes Zarządu