Konsultanci

 

Siłą firmy jest doświadczenie konsultantów z którymi współpracujemy od wielu lat, doświadczenie zdobyte podczas realizacji licznych projektów rekrutacyjnych, zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak i klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.Z sukcesem zakończyliśmy rekrutacje dla firm produkcyjnych przeróżnych branż oraz sektora szeroko pojętych usług. Konsultanci z którymi pracujemy świadczą swoją pracę na najwyższym poziomie. Ponieważ o sukcesie w prowadzeniu rekrutacji stanowi doświadczenie konsultanta oraz wiedza o rynku to właśnie te dwa czynniki mają wpływ na dobór eksperta do prowadzenia projektu rekrutacyjnego.

 

Na życzenie udostępniamy profile konsultantów Grupy Tempo wraz z referencjami zakończonych projektów.

Referencje
Referencje

Wyjazd szkoleniowo – integracyjny dla RWE Polska

W styczniu 2010 roku Grupa Tempo zorganizowała i przeprowadziła dla 30 pracowników naszej spółki wyjazd szkoleniowo – integracyjny, którego celem nadrzędnym była integracja, wzmocnienie motywacji do pracy i wzrost zaangażowania kadry w realizację kluczowych celów biznesowych organizacji (…) Grupa Tempo oddelegowała do prowadzenia naszego wyjazdu osoby kompetentne zarówno w zakresie organizacyjnym jak i wpisujące się w klimat wyjazdu (…) Polecamy Grupę Tempo jako firmę profesjonalną, kreatywną i elastyczną zarówno na poziomie oferowania, jak i organizowania wyjazdu. Przede wszystkim podkreślamy fakt zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa na każdym etapie wyjazdu.

czytaj więcej >>

Janusz Moroz, Członek Zarządu