Zofia Kowalska

 

Ekonomistka i finansistka z dyplomem MBA GFKM i Uniwersytetu Gdańskiego, walidowanym przez IAE aix-en-Provence Graduate School of Management.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie
i kompetencje w zarządzaniu efektywnością i zyskownością procesów produkcyjnych na stanowiskach Pełnomocnik Zarządu ds Restrukturyzacji i Audytu w Polskiej Grupie Kapitałowej, Dyrektor ds Ekonomiczno Finansowych w PGNiG Technologie SA, Prokurent w Folplast SA.

Obecnie zajmuje stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
i Komitetu Audytu w Domu Maklerskim SA.

Skutecznie przeprowadziła procesy restrukturyzacji oraz zmian naprawczych i konsolidacyjnych w przedsiębiorstwach w branżach: produkcyjnej FMCG, budowlano-usługowej, chemicznej, usług finansowych i innych. Posiada bardzo dobrą wiedzę w obszarze przekształceń, fuzji, funduszy Private Equity, pozyskiwania środków finansowych.

Specjalizacja Zofii Kowalskiej to obszary: zarządzanie finansami, w szczególności restrukturyzacja przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach działania, audyt  biznesowy w kierunku poprawy efektywności zasobów.

Sukcesy: konsolidacja pozioma czterech spółek w PGNiG Technologie SA wraz z budową struktur organizacyjnych opartych o Centra Usług Wspólnych, restrukturyzacja Spółki FOL-PLAST SA zgodnie z decyzją właściciela poprzez sprzedaż 100% pakietu inwestorowi branżowemu, projektowanie oraz nadzór nad wdrażaniem w kilku przedsiębiorstwach różnych branż systemów zintegrowanych typu ERP.

POZAZAWODOWO:

Czas wolny spędza aktywnie na spacerach z psem, wspólnych kolacjach z przyjaciółmi i uprawie pięknego ogrodu.

 

 

 

 

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Fluor

Gliwicki oddział amerykańskiej Korporacji Fluor współpracuje z firmą Grupa Tempo od 2002 roku. W tym okresie Grupa Tempo zrealizowała dla naszej firmy kilka procesów rekrutacyjnych na stanowiska inżynieryjne oraz kierownicze (…) Na bazie dotychczasowego doświadczenia pragniemy podkreślić, ze Grupa Tempo jest godnym polecenia partnerem w obszarze selekcji i rekrutacji na stanowiska w obrębie kadry inżynieryjnej. Jakość świadczonych, szybkość realizacji usługi oraz znajomość rynku pracy dla inżynierów jest wysoka co stanowi niewątpliwie o atutach firmy Grupa Tempo.

czytaj więcej >>

Marzanna Poborska Kierownik Działu Kadr