Zofia Kowalska

 

Ekonomistka i finansistka z dyplomem MBA GFKM i Uniwersytetu Gdańskiego, walidowanym przez IAE aix-en-Provence Graduate School of Management.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie
i kompetencje w zarządzaniu efektywnością i zyskownością procesów produkcyjnych na stanowiskach Pełnomocnik Zarządu ds Restrukturyzacji i Audytu w Polskiej Grupie Kapitałowej, Dyrektor ds Ekonomiczno Finansowych w PGNiG Technologie SA, Prokurent w Folplast SA.

Obecnie zajmuje stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
i Komitetu Audytu w Domu Maklerskim SA.

Skutecznie przeprowadziła procesy restrukturyzacji oraz zmian naprawczych i konsolidacyjnych w przedsiębiorstwach w branżach: produkcyjnej FMCG, budowlano-usługowej, chemicznej, usług finansowych i innych. Posiada bardzo dobrą wiedzę w obszarze przekształceń, fuzji, funduszy Private Equity, pozyskiwania środków finansowych.

Specjalizacja Zofii Kowalskiej to obszary: zarządzanie finansami, w szczególności restrukturyzacja przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach działania, audyt  biznesowy w kierunku poprawy efektywności zasobów.

Sukcesy: konsolidacja pozioma czterech spółek w PGNiG Technologie SA wraz z budową struktur organizacyjnych opartych o Centra Usług Wspólnych, restrukturyzacja Spółki FOL-PLAST SA zgodnie z decyzją właściciela poprzez sprzedaż 100% pakietu inwestorowi branżowemu, projektowanie oraz nadzór nad wdrażaniem w kilku przedsiębiorstwach różnych branż systemów zintegrowanych typu ERP.

POZAZAWODOWO:

Czas wolny spędza aktywnie na spacerach z psem, wspólnych kolacjach z przyjaciółmi i uprawie pięknego ogrodu.

 

 

 

 

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Plastal

GRUPA TEMPO przeprowadziła w latach 2009, 2010 dla firmy Plastal Sp. z o.o. projekt z zakresu rekrutacji na stanowiska Główny księgowy, Kierownik UR oraz Specjalista ds. logistyki. Projekt obejmował szereg prac związanych z procesem rekrutacji. Konsultanci GRUPY TEMPO wykazali się dużym doświadczeniem i pełnym profesjonalizmem podczas wykonywania ww. zleceń. Ich opinie na temat potencjalnych pracowników były trafne i w dużej mierze satysfakcjonujące. Proces rekrutacyjny przebiegał sprawnie i szybko, a zlecenie wykonane zostało rzetelnie. GRUPA TEMPO to partner godny zaufania i polecenia na przyszłość.

czytaj więcej >>

Robert Bednarz, HR Manager