Zofia Kowalska

 

Ekonomistka i finansistka z dyplomem MBA GFKM i Uniwersytetu Gdańskiego, walidowanym przez IAE aix-en-Provence Graduate School of Management.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie
i kompetencje w zarządzaniu efektywnością i zyskownością procesów produkcyjnych na stanowiskach Pełnomocnik Zarządu ds Restrukturyzacji i Audytu w Polskiej Grupie Kapitałowej, Dyrektor ds Ekonomiczno Finansowych w PGNiG Technologie SA, Prokurent w Folplast SA.

Obecnie zajmuje stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
i Komitetu Audytu w Domu Maklerskim SA.

Skutecznie przeprowadziła procesy restrukturyzacji oraz zmian naprawczych i konsolidacyjnych w przedsiębiorstwach w branżach: produkcyjnej FMCG, budowlano-usługowej, chemicznej, usług finansowych i innych. Posiada bardzo dobrą wiedzę w obszarze przekształceń, fuzji, funduszy Private Equity, pozyskiwania środków finansowych.

Specjalizacja Zofii Kowalskiej to obszary: zarządzanie finansami, w szczególności restrukturyzacja przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach działania, audyt  biznesowy w kierunku poprawy efektywności zasobów.

Sukcesy: konsolidacja pozioma czterech spółek w PGNiG Technologie SA wraz z budową struktur organizacyjnych opartych o Centra Usług Wspólnych, restrukturyzacja Spółki FOL-PLAST SA zgodnie z decyzją właściciela poprzez sprzedaż 100% pakietu inwestorowi branżowemu, projektowanie oraz nadzór nad wdrażaniem w kilku przedsiębiorstwach różnych branż systemów zintegrowanych typu ERP.

POZAZAWODOWO:

Czas wolny spędza aktywnie na spacerach z psem, wspólnych kolacjach z przyjaciółmi i uprawie pięknego ogrodu.

 

 

 

 

Referencje
Referencje

Warsztaty dla Tauron Polska Energia

Grupa Tempo zorganizowała dla nas mini warsztaty z zakresu doskonalenia kompetencji „miękkich”, a także podstaw budowy efektywnych zespołów audytowych. Całość warsztatów została zorganizowana bardzo fachowo, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalizmu zaangażowanego trenera. (...) Oferta Grupy Tempo będzie uwzględniania podczas wyboru organizatora kolejnych szkoleń dla zespołu audytorów wewnętrznych.

czytaj więcej >>

Michał Wizner, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego