Paweł Cygan


Wiceprezes Zarządu, ekspert ds. ekonomicznych, międzynarodowy biegły rewident, członek ACCA.


Ukończył Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu na specjalnościach Zarządzanie Finansami
i Zarządzanie Biznesem, a następnie program M.B.A z zakresu zarządzania finansami na University of Hull w Hull City
|w Wielkiej Brytanii. Jest certyfikowanym Project Managerem PRINCE2.

 

 

Od 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Dyrektorem Finansowym
w TAURON Dystrybucja S.A.

Posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze restrukturyzacji, zarządzania strategicznego i operacyjnego, finansów
i controllingu, księgowości oraz podatków, oraz kilkuletnie doświadczenie w audycie finansowym i konsultingu.

Wcześniej pełnił funkcję dyrektora audytu wewnętrznego i doradcy dla spółek wytwarzania, obrotu i dystrybucji energii elektrycznej dla jednego z największych prywatnych  koncernów energetycznych w Polsce. Jako audytor finansowy prowadził badania sprawozdań finansowych, uczestniczył w projektach restrukturyzacyjnych i akwizycji spółek produkcyjnych, usługowych w sektorze motoryzacyjnym, metalurgicznym, energetycznym oraz FMCG.

Rozległa i nieustannie aktualizowana wiedza specjalistyczna, pogłębiona znajomość uwarunkowań branżowych wielu rynków, śledzona na bieżąco zmienność trendów makrogospodarczych w ujęciu krajowym
i globalnym, a także doskonały warsztat doradczy oparty
o wysokorozwinięte umiejętności analityczne stawiają go wśród cenionych ekspertów branżowych.

Kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych oraz doradczych doskonale przygotowało go do pełnienia roli audytora i konsultanta branżowego oraz opiniowania projektów rozwojowych dla firm obsługiwanych przez Grupę Tempo na poziomie strategicznym.

W 2014 roku Kapituła Konkursu Dyrektor Finansowy Roku, przyznała
p. Cyganowi wyróżnienie w kategorii Dużych Przedsiębiorstw. Docenione zostało jego szerokie zaangażowanie w trudne i złożone procesy
w firmie oraz wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

POZAZAWODOWO:

Lubi jazdę na nartach, gra w squasha.

Jest przekonany, że sukces zawodowy jest możliwy dzięki wsparciu rodziny i marzy o tym, by poświęcać jej więcej czasu.
Jest związany z Polską. Chciałby móc  za kilka lat w pełni cieszyć się
z poziomu rozwoju naszego kraju i z satysfakcją wskazywać go innym jako "benchmark of the society".

Referencje
Referencje

Outdoor Development Center dla Oasis East

Grupa Tempo przeprowadziła Outdoor Development Center w naszej firmie dla grupy 30 osób. W trakcie współpracy, dała się poznać jako profesjonalna firma. Badanie zostało poprzedzone wnikliwym badaniem potrzeb, ustaleniem celu badania, opisem kompetencji liderskich. (...) Zawodowstwo realizatora projektu zrobiło bardzo dobre wrażanie nie tylko na Zarządzie Oasis East sp. z o.o., ale także na samych uczestnikach wydarzenia.

czytaj więcej >>

Magdalena Łowińska-Fligier, Kierownik Personalny