Jolanta Wilczyńska

 

Jolanta Wilczyńska - ekspertka HRMenadżerka i ekspertka HR.

Absolwentka Filologii Romańskiej na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe "Coaching w biznesie" w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zdobyte na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych.

Dotychczas pracowała dla dużych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Personalnego w firmie będącej czołowym  producentem taboru szynowego w Polsce.

Z powodzeniem zrealizowała liczne projekty kadrowe dotyczące rekrutacji i selekcji,  implementacji narzędzi zaangażowania personelu, planowania karier, rozwoju zawodowego pracowników,  poprawy wydajności pracy zatrudnionych i wiele innych.

W obszarze realizacji projektów HR-owych pasjonuje ją w szczególności budowanie systemów motywacyjnych, badanie i rozwój potencjału pracowników.

Jej unikatowym pomysłem na powodzenie działań HR-owych jest zbudowanie wysoce zmotywowanego zespołu, ciągła praca nad rozwijaniem i utrzymaniem dobrych relacji i pozytywnej atmosfery w pracy. Wierzy przy tym w to, że niezbędna jest również cierpliwość, bo chociaż na efekty pracy HR’owca trzeba długo czekać, to zawsze warto.

Jest osobą charyzmatyczną, która swoim podejściem oraz pogodą ducha zaraża wszystkich wokół. Jej podwładni charakteryzują ją jako osobę niezwykle inteligentną, dysponującą ogromnymi pokładami wiedzy, służącą radą i pomocą.  Ponadto oceniają ją jako sprawiedliwą, dającą wsparcie swoim pracownikom oraz mającą duże doświadczenie w budowaniu zgranych zespołów.

POZAZAWODOWO

Pasjonują ją LUDZIE! A poza nimi coaching i wywieranie wpływu na wszystko co nas otacza. Fascynuje ją poznawanie innych kultur i zwyczajów.  Ostatnio kocha również taniec...

W życiu kieruje się mottem:  "Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi."

Referencje
Referencje

Warsztaty rozwojowe dla uczestników Microsoft Imagine Cup 2010

W marcu 2010 roku Grupa Tempo, w ramach ogólnoświatowego konkursu technologicznego Imagine Cup 2010, organizowanego przez firmę Microsoft, przeprowadziła warsztaty z zakresu "Budowania ścieżek kariery" i "Rozwoju osobistego" dla uczestników tego konkursu. W warsztatach wzięło udział ponad 150 osób, studentów ostatnich lat uczelni technicznych w podziale na 10-20 osobowe grupy. Celem każdego spotkania było omówienie zasad zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach, uświadomienie uczestnikom wagi czynnika ludzkiego w organizacji i ocena własnych kompetencji. Studenci mieli okazję omówić swoje mocne i słabe strony z ekspertem HR oraz zastanowić się jak kształtować ścieżkę własnej kariery. Polecamy Grupę Tempo jako partnera w podobnych inicjatywach.

czytaj więcej >>

Jan Kleczkowski, Academic Program Manager