Anna WęgrzynAnna Węgrzyn - ekspertka HR


Kierownik projektów HR, konsultantka, aktywny członek stowarzyszeń kadrowych.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w  Chorzowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a także Uniwersytetu Opolskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Propagatorka idei life-time learning. Wiedziona pasją poznawczą podejmuje kolejne wyzwania edukacyjne.

Dotychczas ukończyła m.in. studia magisterskie i podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, studia licencjackie z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości zarządczej, studia podyplomowe z Pedagogiki Prawa i Resocjalizacji, a także studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja. Studiuje to, co ją pociąga, a ponieważ zainteresowania zmieniały się wraz z wiekiem i  punktem widzenia obecnie pochwalić się może imponującym dorobkiem.

Wśród bogatej tematyki szkoleń, w jakich brała udział wymienić można tematykę  m.in. związaną  z systemami płacowymi,  ochroną danych osobowych, budowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania przez cele, narzędziami i praktykami utrzymywania w organizacji najlepszych pracowników, audytowania wewnętrznych systemów zarządzania jakością, a także dotyczące związków marketingu personalnego firm  i działań CSR organizacji.

Ponadto stale aktualizuje swą wiedzę z zakresu problematyki HR-owej, uczestnicząc w wydarzeniach branżowych - Konwentach HR, międzynarodowych i ogólnopolskich Kongresach Kadr.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie konsultanckie i menadżerskie w obszarze kadrowym.

Jako kierownik działu kadr i szkoleń w firmie produkcyjnej odpowiadała za pełny zakres prac związany z planowaniem, zatrudnieniem, oceną i rozwojem ponad 1000 osobowej załogi.

Obecnie zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających ZZL w dużych organizacjach biznesowych.  Buduje  i wdraża wraz z zespołem system informatycznego wspomagania decyzji menedżerskich dla potrzeb kadrowych HRM. Projektuje funkcjonalności systemu, prowadzi analizy przed- i wdrożeniowe, analizuje  możliwości adaptacji systemów w oparciu o potrzeby Klientów, nadzoruje  wdrożenia. W obszarze wdrożęń współpracowała dotychczas z takimi klientami, jak TIM SA, JURAJSKA SP, Energia Pro Tauron SA, Organika, KSK - CUKRY POLSKIE SA.

Twierdzi, że miała szczęście  spotykać na swojej  drodze  ludzi, którzy  pomogli jej rozwinąć wyobraźnię poznawczą i obudzili w niej głód wiedzy. Pasjonowała się odkrywaniem nieznanych sobie obszarów nauki, a równocześnie szukała miejsc pracy i okazji, w których mogła przełożyć zdobywaną wiedzę na praktyczne rozwiązania. Obecnie odnalazła się w środowisku, gdzie spełnia się. Wiedzę, pomysł, doświadczenie, pasję tworzenia wykorzystuje do rozwiązywania rzeczywistych problemów zarządzania.

Korzystając z doświadczenia i wszechstronnej wiedzy biznesowej z sukcesem prowadzi projekty doradcze i szkoleniowe z obszaru HRM. Szczególnie ceniona za to, że jako konsultantka biznesowa staje się cierpliwym przewodnikiem po labiryncie wiedzy specjalistycznej.

POZAZAWODOWO:

Jest aktywnym Członkem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami  oraz  Członkiem Zarządu PSZK  w oddziale Katowice.  

Swą nienasyconą pasją poznawczą  zaraża innych. Cieszy ją dzielenie się wiedzą z innymi. Chętnie prowadzi wykłady i prelekcje, podczas których opowiada o praktycznych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi. Otwarta, ujmująca skromnością i imponująca specjalistyczną wiedzą, którą potrafi w sposób zrozumiały, logiczny i usystematyzowany przekazać słuchaczom i współpracownikom. To jej sposób, by odsuwać daleko od siebie wypalenie zawodowe i  poczucie bezsensu także, kiedy dotyczy ono osób z otoczenia.

Prywatnie, kochająca mama, żona i właścicielka psiaka. Nie boi się wiatru w żaglach, nie omija muld na stoku, dobrze znosi samotność długodystansowca.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Alfa Laval

Alfa Laval współpracuje z Grupą Tempo w zakresie prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji od 2011 roku. (...) W toku realizacji prac, Grupa Tempo dała się poznać, jako sumienny i zaangażowany w projekt partner. (...) Z chęcią dzieliła się informacjami pochodzącymi z rynku oraz proponowała nowe rozwiązania, jeśli specyfika rynku ich wymagała. Na szczególną uwagę zasługuje etap przygotowania do realizacji procesu rekrutacji (...) używane były nowatorskie narzędzia diagnostyczne, które dopełniły obraz kompetencji poszukiwanej osoby. Doświadczenie, wiedza i sumienne działania Konsultantów Grupy Tempo pozwoliły na skuteczne zakończenie prowadzonych procesów rekrutacyjnych. (...)

czytaj więcej>>

Jolanta Wilczyńska, Dyrektor Personalny Europa Centralna i Wschodnia