Anna Węgrzyn



Anna Węgrzyn - ekspertka HR


Kierownik projektów HR, konsultantka, aktywny członek stowarzyszeń kadrowych.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w  Chorzowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a także Uniwersytetu Opolskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Propagatorka idei life-time learning. Wiedziona pasją poznawczą podejmuje kolejne wyzwania edukacyjne.

Dotychczas ukończyła m.in. studia magisterskie i podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, studia licencjackie z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości zarządczej, studia podyplomowe z Pedagogiki Prawa i Resocjalizacji, a także studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja. Studiuje to, co ją pociąga, a ponieważ zainteresowania zmieniały się wraz z wiekiem i  punktem widzenia obecnie pochwalić się może imponującym dorobkiem.

Wśród bogatej tematyki szkoleń, w jakich brała udział wymienić można tematykę  m.in. związaną  z systemami płacowymi,  ochroną danych osobowych, budowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania przez cele, narzędziami i praktykami utrzymywania w organizacji najlepszych pracowników, audytowania wewnętrznych systemów zarządzania jakością, a także dotyczące związków marketingu personalnego firm  i działań CSR organizacji.

Ponadto stale aktualizuje swą wiedzę z zakresu problematyki HR-owej, uczestnicząc w wydarzeniach branżowych - Konwentach HR, międzynarodowych i ogólnopolskich Kongresach Kadr.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie konsultanckie i menadżerskie w obszarze kadrowym.

Jako kierownik działu kadr i szkoleń w firmie produkcyjnej odpowiadała za pełny zakres prac związany z planowaniem, zatrudnieniem, oceną i rozwojem ponad 1000 osobowej załogi.

Obecnie zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających ZZL w dużych organizacjach biznesowych.  Buduje  i wdraża wraz z zespołem system informatycznego wspomagania decyzji menedżerskich dla potrzeb kadrowych HRM. Projektuje funkcjonalności systemu, prowadzi analizy przed- i wdrożeniowe, analizuje  możliwości adaptacji systemów w oparciu o potrzeby Klientów, nadzoruje  wdrożenia. W obszarze wdrożęń współpracowała dotychczas z takimi klientami, jak TIM SA, JURAJSKA SP, Energia Pro Tauron SA, Organika, KSK - CUKRY POLSKIE SA.

Twierdzi, że miała szczęście  spotykać na swojej  drodze  ludzi, którzy  pomogli jej rozwinąć wyobraźnię poznawczą i obudzili w niej głód wiedzy. Pasjonowała się odkrywaniem nieznanych sobie obszarów nauki, a równocześnie szukała miejsc pracy i okazji, w których mogła przełożyć zdobywaną wiedzę na praktyczne rozwiązania. Obecnie odnalazła się w środowisku, gdzie spełnia się. Wiedzę, pomysł, doświadczenie, pasję tworzenia wykorzystuje do rozwiązywania rzeczywistych problemów zarządzania.

Korzystając z doświadczenia i wszechstronnej wiedzy biznesowej z sukcesem prowadzi projekty doradcze i szkoleniowe z obszaru HRM. Szczególnie ceniona za to, że jako konsultantka biznesowa staje się cierpliwym przewodnikiem po labiryncie wiedzy specjalistycznej.

POZAZAWODOWO:

Jest aktywnym Członkem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami  oraz  Członkiem Zarządu PSZK  w oddziale Katowice.  

Swą nienasyconą pasją poznawczą  zaraża innych. Cieszy ją dzielenie się wiedzą z innymi. Chętnie prowadzi wykłady i prelekcje, podczas których opowiada o praktycznych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi. Otwarta, ujmująca skromnością i imponująca specjalistyczną wiedzą, którą potrafi w sposób zrozumiały, logiczny i usystematyzowany przekazać słuchaczom i współpracownikom. To jej sposób, by odsuwać daleko od siebie wypalenie zawodowe i  poczucie bezsensu także, kiedy dotyczy ono osób z otoczenia.

Prywatnie, kochająca mama, żona i właścicielka psiaka. Nie boi się wiatru w żaglach, nie omija muld na stoku, dobrze znosi samotność długodystansowca.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Opinion

W roku 2011 współpracowaliśmy z Grupą Tempo w zakresie rekrutacji na kluczowe stanowiska w naszej firmie. Dzięki wspólnej pracy z sukcesem obsadziliśmy stanowiska specjalistyczne i kierownicze (…). W toku realizacji projektów rekrutacyjnych Konsultanci Grupy Tempo byli partnerami w rozmowie, definiowaniu potrzeb, a także umiejętnie doradzali w zakresie dopasowania oferty pracy do możliwości i specyfiki firmy oraz bieżących możliwości rynku pracy. Doświadczenie oraz wiedza Konsultantów pozwoliły na skuteczne wykonanie usług rekrutacyjnych. Z przyjemnością polecamy Grupę Tempo innym przedsiębiorstwom, chcącym otrzymać profesjonalne usługi rekrutacyjne.

czytaj więcej>>

Marek Waliszak, Prezes Zarządu