Eksperci

 

Lata doświadczeń, wielość odniesień do praktyki i pogłębiona znajomość teorii - gwarantują skuteczność doradczą.

Współpracujemy z zespołem ekspertów reprezentujących wszechstronność ujęć tematycznych uwzględnianych podczas konsultowania problemów biznesowych Państwa organizacji.

Partnerzy Grupy Tempo budują współczesną świadomość HR-ową w środowiskach branżowych.  Jako znawcy i komentatorzy problematyki kadrowej obecni są w telewizji,  radio, publikują w prasie  (m.in. na łamach Pulsu Biznesu oraz Gazety Wyborczej, Personelu Plus, Personelu i Zarządzania) i Internecie. Kreaują wydarzenia edukacyjne oraz aktywnie uczestniczą w stowarzyszeniach branżowych (m.in. PSZK).

Wiedzą merytoryczną wspierają nas:

 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o ekspertach, prosimy o kontakt. 

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Axeon

(...) Nasza współpraca rozpoczęła się w 2010 roku w związku z przenoszeniem procesów biznesowych naszej firmy z różnych krajów europejskich do zakładu produkcyjnego w Gliwicach. Współpraca z Grupą Tempo zaowocowała sukcesami i zatrudnieniem 12 osób (...) W trakcie prowadzonych działań Grupa Tempo dała się poznać jako firma rzetelnie podchodząca do zleconych zadań oraz realizująca je z należytą starannością i sumiennością. Przeprowadzone procesy rekrutacyjne zostały poprzedzone poznaniem specyfiki organizacji (zarówno lokalnie, jak i globalnie), a także przeprowadzeniem analizy rynku i wynagrodzeń. Przydzieleni do realizacji projektów Konsultanci wykazali się dużą elastycznością w działaniu (...)

czytaj więcej>>

Beata Rembierz, HR Manager