Daniela Gotzmann


Daniela Gotzmann - coachCoach, trenerka, interim menadżerka.

Z wykształcenia filolog, absolwentka MBA Human Resources w Wyższej  Szkole Zarządzania  i  Przedsiębiorczości  im. Leona Koźminskiego, wcześniej kończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zarządzania zasobami  ludzkimi. Jako menedżerka personalna pracowała w różnych organizacjach - produkcyjnych, handlowych, usługowych.

Pracowała dla takich firm, jak Legrand sp. z o.o. TOP Hamelin, Euromag, Opolska SKOK, Travelplanet S.A., Axtone S.A., Korona S.A. Elektroporcelana Ciechów, AAM Polska, DSSE sp. z o.o., Agros Nova. Ponadto, realizowała funkcje doradcze w zakresie projektowania struktur organizacyjnych, w ramach tzw. inwestycji start – up, a także restrukturyzacji.

Prowadziła warsztaty i szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Pełni rolę interim menedżera.

DOŚWIADCZENIE COACHINGOWE

Od 2008 roku jest certyfikowanym coachem International Coaching Community (ICC).  Specjalizuje się w business coachingu i career coachingu. Prowadziła coaching w jednej z instytucji finansowej, pracując z kierownictwem działu personalnego nad poprawą kompetencji menedżerskich. Ponadto, elementy coachingu wykorzystuje podczas prowadzenia sesji feedbackowych kończących projekty typu AC / DC oraz audyty personalne, a także podczas sesji interwencyjnych.

Z narzędzi coachingowych korzystała także kierując działami personalnymi, dlatego zna i docenia ich potencjał wspomagający rozwój pracowników.

W  pracy coacha wykorzystuje doświadczenia zawodowe  i  osobiste.  Ważne jest dla niej zbudowanie szczerej i otwartej relacji z klientem, gdyż uważa, że tylko taka relacja pozwala na zrealizowania celów klienta.
"Budzenie drzemiącego w ludziach potencjału to największy sukces, jaki może odnieść coach." - twierdzi. Przekraczanie barier lęku przed  nowym  i  nieznanym  daje   jej   największą  satysfakcję z pracy.

POZAZAWODOWO

Jest członkiem International Coaching Community (ICC) oraz Stowarzyszenia Interim Managerów, a także aktywnym liderem nordic walking firmy Leki.

Fanka MTB. W wolnym czasie przemierza Kotlinę Kłodzką na rowerze, aktywnie uprawia nordic walking, czyta.

Interesuje ją wszystko, co dotyczy Kotliny Kłodzkiej, gdzie znalazła swoje miejsce na ziemi. Jej hobby stanowi obecnie remont prawie trzystuletniego domu w okolicy Złotego Stoku.

.

Referencje
Referencje

Cykl rozwojowy dla kadry kierowniczej Amtra

Amtra Sp. z o.o. miała przyjemność współpracować z Grupą Tempo w zakresie opracowania i przeprowadzenia „Cyklu rozwojowego dla kadry kierowniczej”. (...) Zastosowana przez Grupę Tempo metoda oceny 360 stopni i wykorzystane narzędzia on-line pozwoliły na sprawne przeprowadzenie procesu diagnozy, zapewniając komfort i anonimowość wszystkim uczestnikom projektu. W wyniku przeprowadzonego badania kompetencji przygotowano szczegółowy raport diagnostyczny oraz zaprojektowano dalsze działania rozwojowa dedykowane badanej grupie kierowników. (...) Zastosowane przez Grupę Tempo narzędzia były dopasowane do potrzeb projektu i umożliwiły ocenę badanych pracowników. (...)

czytaj więcej >>

Jarosław Nowakowski Dyrektor, Członek Zarządu