Anna Syrek - Kosowska


Dr Anna Syrek - Kosowska - coachDoktor psychologii, trener warsztatu umiejętności społecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja nr 86 I.), certyfikowany Coach International Coaching Community (certyfikat nr. 2818).

Jest konsultantem SFA - podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychoterapii).

Od ponad 10- letnie realizuje projekty szkoleniowe, rozwojowe i doradcze z zakresu HR. Prowadzi procesy coachingu kompetencyjnego i rozwojowego (life& business coaching) dla klientów biznesowych i indywidualnych – właścicieli firm, menedżerów i kierowników.

DOŚWIADCZENIE COACHINGOWE

Od 10 lat jako psycholog prowadzi life coaching w oparciu o paradygmat psychodynamiczny, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (SFA), wiedzę z zakresu psychologii i wyników badań naukowych (coaching psychology, evidence-based coaching), obecnie również model International Coaching Community.
Od wielu lat prowadzi także coaching kompetencyjny poświęcony rozwojowi kompetencji kierowniczych i liderskich, sprzedażowych i związanych z obsługą klienta, prowadzeniem negocjacji, przygotowywania profesjonalnych wystąpień publicznych, autoprezentacji i emisji głosu, efektywnego prowadzenia zebrań, narad, spotkań biznesowych.
Ponadto prowadzi coaching rozwojowy wspierający Klienta w osiąganiu celów w każdym wybranym obszarze, stosowany w pracy z klientami indywidualnymi, przedsiębiorcami, właścicielami firm, prezesami i menedżerami najwyższego szczebla zarządzania.

 

 1 | 2 | 3 | 4 |  »


Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Axeon

(...) Nasza współpraca rozpoczęła się w 2010 roku w związku z przenoszeniem procesów biznesowych naszej firmy z różnych krajów europejskich do zakładu produkcyjnego w Gliwicach. Współpraca z Grupą Tempo zaowocowała sukcesami i zatrudnieniem 12 osób (...) W trakcie prowadzonych działań Grupa Tempo dała się poznać jako firma rzetelnie podchodząca do zleconych zadań oraz realizująca je z należytą starannością i sumiennością. Przeprowadzone procesy rekrutacyjne zostały poprzedzone poznaniem specyfiki organizacji (zarówno lokalnie, jak i globalnie), a także przeprowadzeniem analizy rynku i wynagrodzeń. Przydzieleni do realizacji projektów Konsultanci wykazali się dużą elastycznością w działaniu (...)

czytaj więcej>>

Beata Rembierz, HR Manager