Anna Syrek - Kosowska


Dr Anna Syrek - Kosowska - coachDoktor psychologii, trener warsztatu umiejętności społecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja nr 86 I.), certyfikowany Coach International Coaching Community (certyfikat nr. 2818).

Jest konsultantem SFA - podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychoterapii).

Od ponad 10- letnie realizuje projekty szkoleniowe, rozwojowe i doradcze z zakresu HR. Prowadzi procesy coachingu kompetencyjnego i rozwojowego (life& business coaching) dla klientów biznesowych i indywidualnych – właścicieli firm, menedżerów i kierowników.

DOŚWIADCZENIE COACHINGOWE

Od 10 lat jako psycholog prowadzi life coaching w oparciu o paradygmat psychodynamiczny, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (SFA), wiedzę z zakresu psychologii i wyników badań naukowych (coaching psychology, evidence-based coaching), obecnie również model International Coaching Community.
Od wielu lat prowadzi także coaching kompetencyjny poświęcony rozwojowi kompetencji kierowniczych i liderskich, sprzedażowych i związanych z obsługą klienta, prowadzeniem negocjacji, przygotowywania profesjonalnych wystąpień publicznych, autoprezentacji i emisji głosu, efektywnego prowadzenia zebrań, narad, spotkań biznesowych.
Ponadto prowadzi coaching rozwojowy wspierający Klienta w osiąganiu celów w każdym wybranym obszarze, stosowany w pracy z klientami indywidualnymi, przedsiębiorcami, właścicielami firm, prezesami i menedżerami najwyższego szczebla zarządzania.

 

 1 | 2 | 3 | 4 |  »


Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Saint - Gobain Glass

W firmie Saint - Gobain Glass, Grupa TemPo przy uzyciu nowoczesnych narzędzi takich jak Assessment Center, przeprowadziła wstępną selekcję podczas rekrutacji pracowników na nową linie produkcyjną. Specjaliści z tej firmy pomogli nam obsadzić stanowiska 26 operatorów oraz 4 inzynierów pracujących na poszczególnych odcinkach linii produkcyjnej. Dzięki sprawnej i profesjonalnej organizacji pracy, projekt ten został zakończony sukcesem, a firma Saint - Gobain zyskała profesjonalny i energiczny personel, gotowy na nowe wyzwania.

czytaj więcej >>

.