Agnieszka Telega


Agnieszka Telega - trenerka, coach


Z wykształcenia psycholog. Z zawodu trenerka,  coach,  niezależny doradca.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe nabyte w strukturach handlowych oraz działu personalnego międzynarodowych i polskich przedsiębiorstw. W obszarze HR zarządzała pionem rekrutacji i szkoleń największej polskiej platformy e-commerce; w ramach zadań odpowiadała m.in. za budowanie polityki personalnej, systemów zarządzania kompetencjami, motywacyjnych i ocen okresowych.

W branży usług teleinformatycznych doskonaliła zdolności sprzedażowe, wielokrotnie wyróżniana za najlepszye wyniki sprzedaży.

Obecnie jest niezależnym konsultantem i trenerem. Wspiera kadrę zarządzającą poprzez doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz realizując projekty szkoleniowe.


DOŚWIADCZENIE COACHOWSKIE

Od 2004 roku powadzi sesje coachingowe, pracując z osobami odpowiedzialnymi za procesy sprzedaży. Wspiera kadrę zarządzającą średniego szczebla, reprezentantów m.in. branży teleinformatycznej, stalowej, doradztwa personalnego. Pomaga osobom niepełnosprawnym pełniej realizować życiowe postanowienia poprzez life coaching.

Odnosi proces zmiany osiągany przez coaching tak do wiedzy, umiejętności,  jak  i  postawy,  wartości,  działania,   samoświadomości, czy relacji z ludźmi danego klienta.  Dlatego jako coach podąża za klientem, by być dla niego wsparciem i towarzyszyć w procesie dokonywania zmian we wszystkich wymienionych obszarach. Koncentruje się na człowieku i jego celach, traktując branżę i zawód klienta jako kontekst zmian. Za wymiar sukcesu coachingu uważa osiągnięcie przez klienta celów, które postawił sobie przed rozpoczęciem pracy.


POZAZAWODOWO

Jest członkiem działającej na rzecz dzieci ulicy Grupy Animacji Społecznej „Rezerwat”, a także organizacji zrzeszającej trenerów „Narzędziownia”.

Opisuje siebie jako „czechofilkę”,  zakochaną  w  czeskim  języku, kulturze i kinie. Jest optymistką, miłośniczką fotografii i motoryzacji. Pasjonuje  ją  wykonywana  praca  dzięki  ciągłemu rozwojowi oraz pracy bezpośrednio z ludźmi i dla ludzi.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Alfa Laval

Alfa Laval współpracuje z Grupą Tempo w zakresie prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji od 2011 roku. (...) W toku realizacji prac, Grupa Tempo dała się poznać, jako sumienny i zaangażowany w projekt partner. (...) Z chęcią dzieliła się informacjami pochodzącymi z rynku oraz proponowała nowe rozwiązania, jeśli specyfika rynku ich wymagała. Na szczególną uwagę zasługuje etap przygotowania do realizacji procesu rekrutacji (...) używane były nowatorskie narzędzia diagnostyczne, które dopełniły obraz kompetencji poszukiwanej osoby. Doświadczenie, wiedza i sumienne działania Konsultantów Grupy Tempo pozwoliły na skuteczne zakończenie prowadzonych procesów rekrutacyjnych. (...)

czytaj więcej>>

Jolanta Wilczyńska, Dyrektor Personalny Europa Centralna i Wschodnia