Agnieszka Maruda-Sperczak


A. Maruda - coach


Ekonomistka, trenerka, coach.
Liderka - kobieta przedsiębiorcza, aktywna i kreatywna.

Posiada 8-letnie doświadczenie menedżerskie, 5-letnie  jako organizatorka oraz prowadząca spotkania i konferencje biznesowe, 4-letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu   szkoleń,  prezentacji i prelekcji, a także 2–letnie doświadczenie w prowadzeniu coachingu indywidualnego i systemowego.

Realizuje  różnorodne  inicjatywy,   nieustannie    przygotowując i wdrażając nowe. Wśród  licznych obszarów jej aktywności zawodowych wymienić można m.in. specjalizację w organizacji spotkań dla średniej i  wyższej  kadry  zarządzającej,  właścicieli i akcjonariuszy spółek; eksplorację  działań marketingowych skierowanych wyłącznie do kobiet; doradztwo w zakresie zarządzania zmianą w systemach biznesowych - od analizy procesów, przez planowanie i wdrożenie projektów zmian; autorstwo projektu „Inspiracje w Biznesie” skierowanego do poznańskiego środowiska biznesowego, a także współautorstwo projektu  „Ogólnopolskie Konferencje Kobiet Przedsiębiorczych®”.

Do obsługiwanych klientów należą m.in. Kompania Piwowarska, GlaxoSmithKline, Bank Zachodni WBK, BRE Bank, Castrol, Bang & Olufsen, Millennium Bank, Noble Bank, Comfortime Developer, Credit Suisse.

DOŚWIADCZENIE COACHINGOWE

Od 2 lat prowadzi coaching biznesowy i life coaching dla osób indywidualnych oraz na zlecenie firm.

Pomimo posiadania kwalifikacji coachowskich stara się nieustannie dokształcać. Do dotychczas ukończonych kursów specjalistycznych zalicza, m.in. coaching w biznesie, terapię prowokatywną, NLP, business i life coaching.

W pracy coacha czerpie z wielu źródeł wybierając to, co skuteczne; stosuje zarówno elementy NLP, jak i terapii prowokatywnej. Pracuje z Klientem i dla Klienta, na jego sukces. Stara się towarzyszyć w zmianie, zadaje pytania, tak aby Klient mógł na nie - sobie - odpowiadać. Klienta i jego cel stawia w centrum i stara się, by jak najszybciej mógł On odnieść sukces, tzn. dokonać zmiany, której pragnie i dla której gotowy jest podjąć wysiłek, aby ją osiągnąć. I to właśnie wywołanie pożądanej trwałej zmiany postawy Klienta uważa za największy sukces w coachingu. Jest przekonana, że "zdobyć można wszystko, a zmiany można dokonać dobrze się bawiąc. Jedyne co jest potrzebne, to odwaga, determinacja i chęć."

Jako coach pracuje z klientem w oparciu o zawierany i uzgodniony kontrakt. W dokumencie tym spisuje oznaki zaplanowanej do osiągnięcia zmiany, precyzuje kwestie wynagrodzenia i cele coachingu. Daje to klientowi szansę w pełni świadomego uczestniczenia w procesie, a równocześnie szybszego odzyskiwania samodzielności i niezależności. Wierzy, że integracja i równowaga życia osobistego z zawodowym zapewniają powodzenie. Dlatego nie dzieli pracy coacha na obszary, a z klientem pracuje nad problemami uznanymi przez niego za ważne, niezależnie do którego zakresu się odnoszą.

POZAZAWODOWO

Pisze dla  magazynu  "Prokreacja".  Promuje przedsiębiorczość w środowiskach kobiecych i studenckich.
Współpracuje z Poznańskimi Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości przy projekcie Inventree. Jako ekspertka chętnie udziela wykładów poświęconych prowadzeniu biznesu.

Jest właścicielką Agencji Komunikacji Marketingowej i PR VisionConsultingGroup oraz marki Ogólnopolskie Konferencje Kobiet Przedsiębiorczych®, a także współwłaścicielką firmy trenerskiej treningibiznesowe.pl, firmy e-biznesowej Inspirion Sp. z o.o., a także Instytutu BHP.

Prywatnie, uwielbia książki, kino, malowanie  obrazów,  latanie na paralotni, szybkie zjazdy na nartach i jazdę samochodem. Jest optymistką. Żyje z pasją. Nie boi się ryzyka, ma milion pomysłów, buduje mosty, poszerza horyzonty swoje i innych, kolekcjonuje uśmiechy. Wie, czego oczekuje od życia. Kieruje się mottem „wszystko jest możliwe” i z zasady uczy się od mistrzów.

 
I tu takie małe coś...
  (przesłanie coacha)

Referencje
Referencje

Warsztaty dla Tauron Polska Energia

Grupa Tempo zorganizowała dla nas mini warsztaty z zakresu doskonalenia kompetencji „miękkich”, a także podstaw budowy efektywnych zespołów audytowych. Całość warsztatów została zorganizowana bardzo fachowo, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalizmu zaangażowanego trenera. (...) Oferta Grupy Tempo będzie uwzględniania podczas wyboru organizatora kolejnych szkoleń dla zespołu audytorów wewnętrznych.

czytaj więcej >>

Michał Wizner, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego