Agnieszka Maruda-Sperczak


A. Maruda - coach


Ekonomistka, trenerka, coach.
Liderka - kobieta przedsiębiorcza, aktywna i kreatywna.

Posiada 8-letnie doświadczenie menedżerskie, 5-letnie  jako organizatorka oraz prowadząca spotkania i konferencje biznesowe, 4-letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu   szkoleń,  prezentacji i prelekcji, a także 2–letnie doświadczenie w prowadzeniu coachingu indywidualnego i systemowego.

Realizuje  różnorodne  inicjatywy,   nieustannie    przygotowując i wdrażając nowe. Wśród  licznych obszarów jej aktywności zawodowych wymienić można m.in. specjalizację w organizacji spotkań dla średniej i  wyższej  kadry  zarządzającej,  właścicieli i akcjonariuszy spółek; eksplorację  działań marketingowych skierowanych wyłącznie do kobiet; doradztwo w zakresie zarządzania zmianą w systemach biznesowych - od analizy procesów, przez planowanie i wdrożenie projektów zmian; autorstwo projektu „Inspiracje w Biznesie” skierowanego do poznańskiego środowiska biznesowego, a także współautorstwo projektu  „Ogólnopolskie Konferencje Kobiet Przedsiębiorczych®”.

Do obsługiwanych klientów należą m.in. Kompania Piwowarska, GlaxoSmithKline, Bank Zachodni WBK, BRE Bank, Castrol, Bang & Olufsen, Millennium Bank, Noble Bank, Comfortime Developer, Credit Suisse.

DOŚWIADCZENIE COACHINGOWE

Od 2 lat prowadzi coaching biznesowy i life coaching dla osób indywidualnych oraz na zlecenie firm.

Pomimo posiadania kwalifikacji coachowskich stara się nieustannie dokształcać. Do dotychczas ukończonych kursów specjalistycznych zalicza, m.in. coaching w biznesie, terapię prowokatywną, NLP, business i life coaching.

W pracy coacha czerpie z wielu źródeł wybierając to, co skuteczne; stosuje zarówno elementy NLP, jak i terapii prowokatywnej. Pracuje z Klientem i dla Klienta, na jego sukces. Stara się towarzyszyć w zmianie, zadaje pytania, tak aby Klient mógł na nie - sobie - odpowiadać. Klienta i jego cel stawia w centrum i stara się, by jak najszybciej mógł On odnieść sukces, tzn. dokonać zmiany, której pragnie i dla której gotowy jest podjąć wysiłek, aby ją osiągnąć. I to właśnie wywołanie pożądanej trwałej zmiany postawy Klienta uważa za największy sukces w coachingu. Jest przekonana, że "zdobyć można wszystko, a zmiany można dokonać dobrze się bawiąc. Jedyne co jest potrzebne, to odwaga, determinacja i chęć."

Jako coach pracuje z klientem w oparciu o zawierany i uzgodniony kontrakt. W dokumencie tym spisuje oznaki zaplanowanej do osiągnięcia zmiany, precyzuje kwestie wynagrodzenia i cele coachingu. Daje to klientowi szansę w pełni świadomego uczestniczenia w procesie, a równocześnie szybszego odzyskiwania samodzielności i niezależności. Wierzy, że integracja i równowaga życia osobistego z zawodowym zapewniają powodzenie. Dlatego nie dzieli pracy coacha na obszary, a z klientem pracuje nad problemami uznanymi przez niego za ważne, niezależnie do którego zakresu się odnoszą.

POZAZAWODOWO

Pisze dla  magazynu  "Prokreacja".  Promuje przedsiębiorczość w środowiskach kobiecych i studenckich.
Współpracuje z Poznańskimi Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości przy projekcie Inventree. Jako ekspertka chętnie udziela wykładów poświęconych prowadzeniu biznesu.

Jest właścicielką Agencji Komunikacji Marketingowej i PR VisionConsultingGroup oraz marki Ogólnopolskie Konferencje Kobiet Przedsiębiorczych®, a także współwłaścicielką firmy trenerskiej treningibiznesowe.pl, firmy e-biznesowej Inspirion Sp. z o.o., a także Instytutu BHP.

Prywatnie, uwielbia książki, kino, malowanie  obrazów,  latanie na paralotni, szybkie zjazdy na nartach i jazdę samochodem. Jest optymistką. Żyje z pasją. Nie boi się ryzyka, ma milion pomysłów, buduje mosty, poszerza horyzonty swoje i innych, kolekcjonuje uśmiechy. Wie, czego oczekuje od życia. Kieruje się mottem „wszystko jest możliwe” i z zasady uczy się od mistrzów.

 
I tu takie małe coś...
  (przesłanie coacha)

Referencje
Referencje

Wyjazd szkoleniowo – integracyjny dla RWE Polska

W styczniu 2010 roku Grupa Tempo zorganizowała i przeprowadziła dla 30 pracowników naszej spółki wyjazd szkoleniowo – integracyjny, którego celem nadrzędnym była integracja, wzmocnienie motywacji do pracy i wzrost zaangażowania kadry w realizację kluczowych celów biznesowych organizacji (…) Grupa Tempo oddelegowała do prowadzenia naszego wyjazdu osoby kompetentne zarówno w zakresie organizacyjnym jak i wpisujące się w klimat wyjazdu (…) Polecamy Grupę Tempo jako firmę profesjonalną, kreatywną i elastyczną zarówno na poziomie oferowania, jak i organizowania wyjazdu. Przede wszystkim podkreślamy fakt zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa na każdym etapie wyjazdu.

czytaj więcej >>

Janusz Moroz, Członek Zarządu