Coachowie

 

Najwyższe standardy etyczne, przejrzystość procesu, dyskrecja, zaufanie, partnerstwo - to podstawy budowania otwartej, szczerej relacji coachingowej.

Naczelnym sensem wsparcia dostarczanego przez coachów Grupy Tempo jest rozwijanie potencjału i umiejętności Klienta oraz pomoc w osiąganiu przez niego założonego celu.


Lista coachów współpracujących z nami:

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o coachach, prosimy o kontakt. 

Referencje
Referencje

Rekrutacje i szkolenia dla Paged Meble

Paged Meble Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasienicy potwierdza, iż współpraca z Grupą Tempo (...) trwa od 2009 roku. (...) powierzone zadania wykonane zostały profesjonalnie, rzetelnie i terminowo. Wysoki poziom wiedzy, doświadczenie, umiejętności i zaangażowanie konsultantów pozwoliły na wyselekcjonowanie właściwych kandydatów, z którymi współpraca jest kontynuowana. Biorąc pod uwagę poziom wykonania dotychczas powierzonych zadań, mamy nadzieję na pomyślną współpracę w przyszłości i z całą odpowiedzialnością możemy polecić usługi Grupy Tempo innym przedsiębiorcom.

czytaj więcej>> 

Urszula Ramczewska, Prezes Zarządu