Inspiring Young Potentials

 

Kierując się zasadami odpowiedzialnej przedsiębiorczości wielokrotnie działaliśmy na rzecz środowiska akademickiego. Wierzymy w to, że inwestowanie w  kompetencje młodych ludzi to mądry rozwój przyszłej kadry przedsiębiorstw i instytucji.

Pracujemy wspólnie

Różnorodne  projekty  w  ramach  inicjatywy "Inspiring  Young  Potentials"  realizujemy dzięki partnerskiemu udziałowi i wsparciu lokalnych instytucji,  edukujących i kształtujących młodych  ludzi.
Kooperacja ze znanymi  śląskimi szkolami  wyższymi oraz wieloma organizacjami studenckimi przyczynia się do skutecznej edukacji zawodowej studentów. Dotychczas współpracowaliśy z takimi partnerami, jak:

  • uczelnie wyższe: Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.  gen. J. Ziętka  w  Katowicach
  • organizacje studenckie: AIESEC AE Katowice, BEST  Gliwice,  Studenckie Biuro Karier ŚWSZ im. gen. J. Ziętka,  Studenckie Biuro Karier WSB - NLU Nowy Sącz, Akademickie Centrum Kariery AE Katowice


Przyszłość zależy także od nas

Wszyscy  jesteśmy  przekonani,  że  umacnianie  kompetencji  przydatnych do zdobycia wymarzonej i adekwatnej do kierunku wykształcenia pracy przyniesie pożądane rezultaty tak w wielopłaszczyznowym rozwoju regionu,  jednostek biznesowych, instytucji edukacyjnych, jak i w szerszem środowisku lokalnym. 
Aby wspólnie buduować solidne podstawy dla  wzrastania regionu, chętnie i  my dodajemy swoją cegiełkę - podajemy pomocną dłoń przyszłym specjalistom,  dyrektorom, managerom,  przedsiębiorcom.

 

Referencje
Referencje

Szkolenie dla Vattenfall Sales Poland

W 2008 roku Grupa Tempo zorganizowała i przeprowadziła dla Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. szkolenie o tematyce „Prezentacja biznesowa”. Szkolenie poprzedzone zostało wnikliwym badaniem potrzeb zespołu, które uwydatniło specyficzny charakter pracy sił sprzedażowych w branży energetycznej (...) Grupa Tempo i trener prowadzący (...) doskonale przełożyli prawdziwe potrzeby szkolonej grupy na program szkoleniowy. Efektem odbytego spotkania był wzrost efektywności i jakości wygłaszanych przez pracowników Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. prezentacji zarówno w formie bezpośredniej jak i poprzez wideokonferencje (...)

czytaj więcej >>

Bartosz Kępa, CFO