Inspiring Young Potentials

 

Kierując się zasadami odpowiedzialnej przedsiębiorczości wielokrotnie działaliśmy na rzecz środowiska akademickiego. Wierzymy w to, że inwestowanie w  kompetencje młodych ludzi to mądry rozwój przyszłej kadry przedsiębiorstw i instytucji.

Pracujemy wspólnie

Różnorodne  projekty  w  ramach  inicjatywy "Inspiring  Young  Potentials"  realizujemy dzięki partnerskiemu udziałowi i wsparciu lokalnych instytucji,  edukujących i kształtujących młodych  ludzi.
Kooperacja ze znanymi  śląskimi szkolami  wyższymi oraz wieloma organizacjami studenckimi przyczynia się do skutecznej edukacji zawodowej studentów. Dotychczas współpracowaliśy z takimi partnerami, jak:

  • uczelnie wyższe: Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.  gen. J. Ziętka  w  Katowicach
  • organizacje studenckie: AIESEC AE Katowice, BEST  Gliwice,  Studenckie Biuro Karier ŚWSZ im. gen. J. Ziętka,  Studenckie Biuro Karier WSB - NLU Nowy Sącz, Akademickie Centrum Kariery AE Katowice


Przyszłość zależy także od nas

Wszyscy  jesteśmy  przekonani,  że  umacnianie  kompetencji  przydatnych do zdobycia wymarzonej i adekwatnej do kierunku wykształcenia pracy przyniesie pożądane rezultaty tak w wielopłaszczyznowym rozwoju regionu,  jednostek biznesowych, instytucji edukacyjnych, jak i w szerszem środowisku lokalnym. 
Aby wspólnie buduować solidne podstawy dla  wzrastania regionu, chętnie i  my dodajemy swoją cegiełkę - podajemy pomocną dłoń przyszłym specjalistom,  dyrektorom, managerom,  przedsiębiorcom.

 

Referencje
Referencje

Wyjazd szkoleniowo – integracyjny dla RWE Polska

W styczniu 2010 roku Grupa Tempo zorganizowała i przeprowadziła dla 30 pracowników naszej spółki wyjazd szkoleniowo – integracyjny, którego celem nadrzędnym była integracja, wzmocnienie motywacji do pracy i wzrost zaangażowania kadry w realizację kluczowych celów biznesowych organizacji (…) Grupa Tempo oddelegowała do prowadzenia naszego wyjazdu osoby kompetentne zarówno w zakresie organizacyjnym jak i wpisujące się w klimat wyjazdu (…) Polecamy Grupę Tempo jako firmę profesjonalną, kreatywną i elastyczną zarówno na poziomie oferowania, jak i organizowania wyjazdu. Przede wszystkim podkreślamy fakt zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa na każdym etapie wyjazdu.

czytaj więcej >>

Janusz Moroz, Członek Zarządu