WydarzeniaPrestiżowe odznaczenie!

Godło "Inwestor w Kapitał Ludzki"

w naszych rękach!

Uznanie dla polityki personalnej prowadzonej w Grupie Tempo!

Godło Inwestor w Kapitał Ludzki

Już po raz dziesiąty odznaczono prestiżowym Godłem Inwestor w Kapitał Ludzki firmy wyróżniające się jakością prowadzonej polityki personalnej.

Certyfikat jest wyrazem uznania dla organizacji za wdrażanie najlepszych praktyk zarządzania ludźmi, za promowanie przyjaznej kultury organizacyjnej oraz rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników.

Certyfikat Inwestor w Kapitał Ludzki otrzymać mogą Firmy, które w wyniku niezależnego audytu polityki personalnej uzyskają wysoki wynik.

Szczególnie dzisiaj, w trudniejszych gospodarczo czasach, działania zorientowane na rozwój kapitału ludzkiego, wydają się wyjątkowo ważne. i warte promowania. Mając na uwadze zmieniającą się sytuację gospodarczą Polski, w szczególności zaś relacje na rynku pracy, na szczególne uznanie zasługują organizacje dbające o swoich pracowników. 


 

Ewaluacja organizacji ubiegającej się o Godło Inwestor w Kapitał Ludzki składa się z 2 uzupełniających się części:

  • K-edge Human Development Index © - Diagnoza Polityki Personalnej
  • Employee Assesment Index © - Weryfikacja Polityki Personalnej.

Podstawę decyzji o przyznaniu organizacji Certyfikatu stanowi poziom Indeksu Ogólnego, będącego syntetycznym wskaźnikiem agregującym dwa wskazane powyżej indeksy.

Model merytoryczny Programu Certyfikującego Inwestor w Kapitał Ludzki bazuje na wynikach badań i audytów prowadzonych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat funkcjonowania Programu, a także uwzględnia więdzę i doświadczenia ekspertów branżowych związanych z Programem.

Cieszymy się, że nasza organizacja poprzez uznanie dla jej prakatyki zarządzania ludźmi, znalazła się wśród grona wyjątkowych laureatów Godła Inwestor w Kapitał Ludzki, do których należą między innymi takie firmy, jak: Alior Bank, Decora, International Paper– Kwidzyn, Leroy Merlin Polska, Enea.

Prócz naszej firmy, odznaczenie Godłem Inwestor w Kapitał Ludzki 2009 otrzymały  także takie organizacje, jak:
AstraZeneca Pharma Poland, Bank BPH, BSH, Ceramika Paradyż, DZ Bank Polska, ECTA, ESIM, Euro Bank, Sandoz TechOps Polska, Vidioms Systems Polska, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.

Więcej informacji na temat Programu oraz prezentację firm laureatów znajdziecie Państwo na www.inwestorwkapitalludzki.pl

Gala wręczenia prestiżowego Godła towarzyszyła największemu wydarzeniu w branży HR – X  Jubileuszowej edycji Kongresu Kadry.

Organizatorem Programu Certyfikacyjnego Inwestor w Kapitał Ludzki jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania.