Szukaj w Czytelni

Czytelnia  /  Zarządzanie HR

11.05.2009
Jak skutecznie (wy)korzystać program praktyk studenckich?

 

Znajomość obsługi kserokopiarki, choć użyteczna w codziennym życiu zawodowym nie powinna być jedyną umiejętnością, jaką praktykant wynosi ze stażu odbytego w firmie. Część organizacji nieprzygotowana do przyjmowania niedoświadczonych, a głodnych wiedzy studentów „męczy się" razem z nimi przez czas trwania praktyki. Tymczasem dobrze zaplanowany, a później skutecznie przeprowadzony program praktyk jest wartością nie tylko dla odchodzącego po 2 miesiącach studenta. Firma może dzięki niemu zyskać ambasadora na rynku pracy, a być może przyszłego pracownika.

Przygotowanie organizacji

Program praktyk powinien być przemyślany. Pierwszy krok to ustalenie, które działy mogą przyjąć studentów pod swoje skrzydła tak, aby korzyść była obopólna - student się uczy, a pracownicy mogą zyskać pomoc w codziennych obowiązkach. Kolejny etap to wybór opiekuna praktyk na poziomie całej organizacji, a jeśli to konieczne to również w każdym z działów, który zostanie objęty programem. Niezbędne jest również ustalenie ogólnych zasad programu praktyk. Jak długo potrwają? Według jakich kryteriów będą dobierani uczestnicy programu? Jakie uprawnienia będą mieli praktykanci? Kto i na jakiej podstawie będzie ich oceniał?

Przygotowanie pracowników

Aby praktyki przebiegały sprawnie pracownicy powinni być do nich przygotowani. To oni będą źródłem wiedzy dla studenta, a on będzie ich odciążał w codziennych obowiązkach. W związku z tym po stronie organizacji i głównego opiekuna praktyk leży przygotowanie procedur oraz przeszkolenie pracowników. Specjaliści powinni znać zakres zadań jakie mogą powierzyć praktykantom, a także nadzorować prace przez nich wykonywane.

Poszukiwania „narybku"

Opracowany program praktyk, kryteria doboru studentów oraz procedura zgodnie, z którą praktyki się odbywają znacznie ułatwi poszukiwanie najlepszych praktykantów. Przygotowanie tych informacji umożliwi sprawną współpracę ze studenckimi biurami karier w naszej okolicy. Dzięki ich pracy dotrzemy do zainteresowanych osób na wybranych przez nas uczelniach, a pracownicy biur będą mogli wspomóc prowadzony przez nas proces rekrutacji. Dodatkowo zyskamy szansę na rozpowszechnienie naszej marki wśród przyszłych absolwentów, którzy za kilka lat trafią na rynek pracy.

 

 1 | 2 |  »


Referencje
Referencje

Szkolenie dla Vattenfall Sales Poland

W 2008 roku Grupa Tempo zorganizowała i przeprowadziła dla Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. szkolenie o tematyce „Prezentacja biznesowa”. Szkolenie poprzedzone zostało wnikliwym badaniem potrzeb zespołu, które uwydatniło specyficzny charakter pracy sił sprzedażowych w branży energetycznej (...) Grupa Tempo i trener prowadzący (...) doskonale przełożyli prawdziwe potrzeby szkolonej grupy na program szkoleniowy. Efektem odbytego spotkania był wzrost efektywności i jakości wygłaszanych przez pracowników Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. prezentacji zarówno w formie bezpośredniej jak i poprzez wideokonferencje (...)

czytaj więcej >>

Bartosz Kępa, CFO