Szukaj w Czytelni

Czytelnia  /  Zarządzanie HR

11.05.2009
Jak skutecznie (wy)korzystać program praktyk studenckich?

 

Znajomość obsługi kserokopiarki, choć użyteczna w codziennym życiu zawodowym nie powinna być jedyną umiejętnością, jaką praktykant wynosi ze stażu odbytego w firmie. Część organizacji nieprzygotowana do przyjmowania niedoświadczonych, a głodnych wiedzy studentów „męczy się" razem z nimi przez czas trwania praktyki. Tymczasem dobrze zaplanowany, a później skutecznie przeprowadzony program praktyk jest wartością nie tylko dla odchodzącego po 2 miesiącach studenta. Firma może dzięki niemu zyskać ambasadora na rynku pracy, a być może przyszłego pracownika.

Przygotowanie organizacji

Program praktyk powinien być przemyślany. Pierwszy krok to ustalenie, które działy mogą przyjąć studentów pod swoje skrzydła tak, aby korzyść była obopólna - student się uczy, a pracownicy mogą zyskać pomoc w codziennych obowiązkach. Kolejny etap to wybór opiekuna praktyk na poziomie całej organizacji, a jeśli to konieczne to również w każdym z działów, który zostanie objęty programem. Niezbędne jest również ustalenie ogólnych zasad programu praktyk. Jak długo potrwają? Według jakich kryteriów będą dobierani uczestnicy programu? Jakie uprawnienia będą mieli praktykanci? Kto i na jakiej podstawie będzie ich oceniał?

Przygotowanie pracowników

Aby praktyki przebiegały sprawnie pracownicy powinni być do nich przygotowani. To oni będą źródłem wiedzy dla studenta, a on będzie ich odciążał w codziennych obowiązkach. W związku z tym po stronie organizacji i głównego opiekuna praktyk leży przygotowanie procedur oraz przeszkolenie pracowników. Specjaliści powinni znać zakres zadań jakie mogą powierzyć praktykantom, a także nadzorować prace przez nich wykonywane.

Poszukiwania „narybku"

Opracowany program praktyk, kryteria doboru studentów oraz procedura zgodnie, z którą praktyki się odbywają znacznie ułatwi poszukiwanie najlepszych praktykantów. Przygotowanie tych informacji umożliwi sprawną współpracę ze studenckimi biurami karier w naszej okolicy. Dzięki ich pracy dotrzemy do zainteresowanych osób na wybranych przez nas uczelniach, a pracownicy biur będą mogli wspomóc prowadzony przez nas proces rekrutacji. Dodatkowo zyskamy szansę na rozpowszechnienie naszej marki wśród przyszłych absolwentów, którzy za kilka lat trafią na rynek pracy.

 

 1 | 2 |  »


Referencje
Referencje

Rekrutacje dla WASKO

Firma Wasko S.A. współpracuje z Grupą Tempo od 2006 roku. Od samego początku współpraca układa się bardzo dobrze. W tym czasie firma Grupa Tempo przeprowadziła pomyślnie wiele zleconych rekrutacji. (...) Grupa Tempo niejednokrotnie udowodniła, że potrafi wyszukać kandydatów na stanowiskach od Asystentki Dyrektora począwszy przez Administratora Systemów Teleinformatycznych po Kierownika Działu Kontrolingu. (...)

czytaj więcej >>

Katarzyna Gromadzka, Dyrektor Departamentu Finansów i Rachunkowości