Szukaj w Czytelni

Czytelnia

23.06.2014
Puls Biznesu - Kompetencje Dziale Finansowym

"Dział finansowy nie zajmuje się już wyłącznie nadzorowaniem firmowego budżetu. Dlatego też ci specjaliści, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości w branży, powinni pamiętać, że rynek oczekuje od nich czegoś więcej niż tylko wiedzy merytorycznej" - dzisiejszy Puls Biznesu informuje czytelników o nowoczesnych kompetencjach CFO (*)

Publikacja Pulsu Bizesu w partnerstwie z ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) podaje, iż nowoczesny Dyrektor Finansowy to już nie ekspert w dziedzinie księgowo-podatkowej ale strateg, doskonały manager zespołu, współzarządzający przedsiębiorstwem etyczny lider, wpływający niejednokrotnie na kulturę całego przedsiębiorstwa. Aby jednak wykształcić w sobie oraz w podległym zespole takie cechy i kompetencje potrzeba długiej drogi, w której młodemu dyrektorowi finansowemu przewodzić powinien mentor, osoba doświadczona, potrafiąca diagnozować relacje interpersonalne oraz przekładać trudny język finansistów na zrozumiałą dla całego przedsiębiorstwa treść - podkreśla rozmówca Pulsu Biznesu, wiceprezes Tauron Dystrybucja, Paweł Cygan. Czerpanie z wiedzy doświadczonych pracowników, umiejętność obserwowania zachowań, otwartość na poglądy innych, to według p. Cygana klucz do rozwoju kompetencji służb finansowych prowadzący w efekcie do rozwoju kompetencji managerskich i ugruntowanie wiedzy merytorycznej.

Paweł Cygan jest ekspertem Grupy Tempo w obszarze finansów, strategii oraz w zakresie branży energetycznej.

(*) Puls Biznesu, 23.06.2014, "Kariera w finansach - czego uczą się przyszli CFO?"

Referencje
Referencje

Wyjazd szkoleniowo – integracyjny dla RWE Polska

W styczniu 2010 roku Grupa Tempo zorganizowała i przeprowadziła dla 30 pracowników naszej spółki wyjazd szkoleniowo – integracyjny, którego celem nadrzędnym była integracja, wzmocnienie motywacji do pracy i wzrost zaangażowania kadry w realizację kluczowych celów biznesowych organizacji (…) Grupa Tempo oddelegowała do prowadzenia naszego wyjazdu osoby kompetentne zarówno w zakresie organizacyjnym jak i wpisujące się w klimat wyjazdu (…) Polecamy Grupę Tempo jako firmę profesjonalną, kreatywną i elastyczną zarówno na poziomie oferowania, jak i organizowania wyjazdu. Przede wszystkim podkreślamy fakt zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa na każdym etapie wyjazdu.

czytaj więcej >>

Janusz Moroz, Członek Zarządu