Szukaj w Czytelni

Czytelnia  /  Aktualności HR

21.06.2014
Deloitte: Trendy HR 2014

Deloitte opublikował raport pt.  „Trendy HR 2014 – jak przyciągnąć
i utrzymać pracowników w XXI wieku ”. Uwaga: Milennials (pokolenie Y)
to wyzwanie dla działów HR w nadchodzących czasach!

Zarówno w kraju, jak i w wymiarze globalnym, przywództwo pozostaje numerem 1 wśród wyzwań, jakim stawić muszą czoła firmy. Firmy dostrzegają potrzebę przywództwa na wszystkich szczeblach, we wszystkich lokalizacjach, gdzie prowadzą biznes oraz we wszystkich obszarach funkcjonalnych. Jednocześnie deklarują jednak, że są słabo przygotowane do rozwoju postaw przywódczych swoich pracowników. 

Priorytety HR różnią się w zależności od sektora, z jednym wyjątkiem - którym jest właśnie przywództwo. W XXI wieku ma ono jednak nowy wymiar. Firmy stoją w obliczu nowych wyzwań, takich jak rozwój pokolenia Y i wielu innych generacji pracowników, zaspokajanie zapotrzebowania na liderów, którzy świetnie poradzą sobie w środowisku globalnym oraz takich, którzy będą skłonni do zmian i podejmowania nowych zadań. Wyzwaniem przywódczym jest także tworzenie środowiska przyjaznego innowacji, lepsze zrozumienie szybko zmieniającej się technologii oraz nowych obszarów i dyscyplin wiedzy.

Rynek pracy staje się coraz bardziej globalny, a co za tym idzie również połączony ze sobą wzajemnymi zależnościami. Jest technologicznie rozwinięty i wymagający, a jednocześnie mocno odczuwalne są wciąż skutki niedawnego kryzysu gospodarczego. To, co łączy pracodawców na całym świecie, to konieczność spełnienia oczekiwań młodych, ambitnych przedstawicieli pokolenia Y, przy jednoczesnym skupieniu uwagi na starszych pracownikach, których udział w rynku pracy przynosi firmom konkretne korzyści” – Małgorzata Wnęk-Kolaska, Starszy Menedżer, Lider zespołu Human Capital, Dział Konsultingu Deloitte.

Pięć głównych wniosków badania Trendy HR 2014

 1. Przywództwo i talenty wciąż na szczycie listy priorytetów
  Przywództwo, retencja pracowników, rozwój funkcji HR i pozyskiwanie talentów to najważniejsze globalne trendy, uznane przez respondentów jako najpilniejsze.
 2. Pojawiają się nowe wyzwania związane z rozwojem technologii
  Szeroki strumień informacji i możliwość bycia połączonym ze środowiskiem pracy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przytłaczają pracowników, obniżając ich produktywność i przyczyniając się do niższego zaangażowania w pracę.
 3. Firmy nie są przygotowane na zmiany zachodzące w obszarze HR
  Przedsiębiorstwa deklarują, że są słabo przygotowane do wyzwań związanych z zidentyfikowanymi trendami. Biorąc pod uwagę fakt, że każdy z trendów został oceniony jako ważny i pilny, wniosek ten nie napawa optymizmem.
 4. Nowy świat po wielkiej recesji
  Organizacje powoli przygotowują się do nowej fali wzrostu. Firmy uświadamiają sobie jednak, że muszą stawić czoła nowej sytuacji demograficznej na rynku pracy, a pracownicy mają inne niż wcześniej oczekiwania i potrzeby. Przygotowanie pokolenia Y do roli liderów oraz integracja pokoleń to nowe wyzwanie dla organizacji.
 5. Większe zaangażowanie już nie wystarczy – potrzebujemy innowacji
  Aby osiągać przewagę konkurencyjną, firmy muszą zarządzać kapitałem ludzkim inaczej niż dotychczas. Potrzeba stymulowania innowacyjności oraz wykorzystania zaawansowanych narzędzi analitycznych wymaga transformacji funkcji HR oraz zdobycia przez nią nowych umiejętności.

Raport do pobrania.

Żródło: http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy/Raporty/0955aa676c986410VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm

Referencje
Referencje

Warsztaty strategiczne dla Hydro Aluminium Chrzanów

W roku 2008 Grupa Tempo przeprowadziła dla nas warsztaty budowania strategii. Na wszystkich etapach nasza współpraca układała się pomyślnie a zaangażowanie trenerów oraz elastyczne podejście do naszych potrzeb zaowocowały osiągnięciem zamierzonego celu. Z przyjemnością poświadczamy, iż Grupa Tempo spełnia stawiane przed nią oczekiwania, dbając o pomyślny przebieg współpracy, dlatego polecamy ją, jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego.

czytaj więcej >>

Ewa Tadel Menedżer ds. Zasobów Ludzkich