Szukaj w Czytelni

Czytelnia  /  Aktualności HR

28.08.2012
HeRosi Organizacji - wsparcie dla kadry zarządzającej i działów HR

Nabór wniosków we wrześniu 2012!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w III kwartale br. planuje ogłosić konkurs „HeRosi organizacji” (konkurs A1 w Planie Działania na 2012 rok).

Konkurs jest odpowiedzią na wyzwania współczesnych firm, które poszukują nowych obszarów przewagi konkurencyjnej, nie tylko technologicznej czy procesowej, ale przede wszystkim w zakresie metod zarządzania ludźmi, a jego celem jest wzrost wykorzystania narzędzi HR-owych w realizacji celów biznesowych firmy.

Będzie on realizowany w formule projektów zamkniętych, skierowanych do konkretnych przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które mają spisaną strategię rozwoju działalności. Konkurs „HeRosi organizacji” oferuje wsparcie dla kadry zarządzającej podnoszące umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania przedsiębiorstwem oraz dla osób zatrudnionych do obsługi zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z sektora MMŚP. W ramach projektu firma może uzyskać dofinansowanie na rozwój umiejętności:

  • biznesowych: innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż;
  • analitycznych: zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych;   
  • interpersonalnych: przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje;
  • zarządzania zasobami ludzkimi;
  • zarządzania przedsiębiorstwem.

Rezultatem wspólnej pracy kadry zarządzającej i działów HR w ramach dofinansowanego projektu będzie opracowanie i przyjęcie do realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi, o ile przedsiębiorca korzystający ze wsparcia jej nie posiada. Jeśli taka strategia jest już przez przedsiębiorcę realizowana, rezultatem projektu może być jej aktualizacja.

Całkowity budżet przeznaczony na konkurs to 190 mln PLN. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, zaś maksymalna nie może przekraczać 5 mln PLN. Projekt może trwać maksymalnie 22 miesiące.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem.

Referencje
Referencje

Development Center dla YAWAL S.A.

YAWAL S.A. miała przyjemność współpracować z Grupą Tempo w realizacji projektu „Kompetencje 2015”. Celem projektu było rozpoznanie potencjału zawodowego, mocnych stron naszych pracowników i wynikających z nich możliwości oraz tych obszarów, które wymagają rozwoju. (...) Współpraca z Grupą Tempo (...) to ogromna przyjemność i możliwość doświadczenia profesjonalizmu wysokiej klasy. (...) Opracowane przez Grupę Tempo narzędzia były dopasowane do potrzeb projektu i umożliwiły ocenę badanych pracowników.
Z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę Grupa Tempo Doradztwo Personalne i Organizacyjne jako sprawnego, rzetelnego partnera do realizacji projektów AC/DC.

czytaj więcej >>

Monika Tracz, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi