Szukaj w Czytelni

Czytelnia  /  Aktualności HR

28.08.2012
HeRosi Organizacji - wsparcie dla kadry zarządzającej i działów HR

Nabór wniosków we wrześniu 2012!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w III kwartale br. planuje ogłosić konkurs „HeRosi organizacji” (konkurs A1 w Planie Działania na 2012 rok).

Konkurs jest odpowiedzią na wyzwania współczesnych firm, które poszukują nowych obszarów przewagi konkurencyjnej, nie tylko technologicznej czy procesowej, ale przede wszystkim w zakresie metod zarządzania ludźmi, a jego celem jest wzrost wykorzystania narzędzi HR-owych w realizacji celów biznesowych firmy.

Będzie on realizowany w formule projektów zamkniętych, skierowanych do konkretnych przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które mają spisaną strategię rozwoju działalności. Konkurs „HeRosi organizacji” oferuje wsparcie dla kadry zarządzającej podnoszące umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania przedsiębiorstwem oraz dla osób zatrudnionych do obsługi zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z sektora MMŚP. W ramach projektu firma może uzyskać dofinansowanie na rozwój umiejętności:

  • biznesowych: innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż;
  • analitycznych: zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych;   
  • interpersonalnych: przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje;
  • zarządzania zasobami ludzkimi;
  • zarządzania przedsiębiorstwem.

Rezultatem wspólnej pracy kadry zarządzającej i działów HR w ramach dofinansowanego projektu będzie opracowanie i przyjęcie do realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi, o ile przedsiębiorca korzystający ze wsparcia jej nie posiada. Jeśli taka strategia jest już przez przedsiębiorcę realizowana, rezultatem projektu może być jej aktualizacja.

Całkowity budżet przeznaczony na konkurs to 190 mln PLN. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, zaś maksymalna nie może przekraczać 5 mln PLN. Projekt może trwać maksymalnie 22 miesiące.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Alfa Laval

Alfa Laval współpracuje z Grupą Tempo w zakresie prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji od 2011 roku. (...) W toku realizacji prac, Grupa Tempo dała się poznać, jako sumienny i zaangażowany w projekt partner. (...) Z chęcią dzieliła się informacjami pochodzącymi z rynku oraz proponowała nowe rozwiązania, jeśli specyfika rynku ich wymagała. Na szczególną uwagę zasługuje etap przygotowania do realizacji procesu rekrutacji (...) używane były nowatorskie narzędzia diagnostyczne, które dopełniły obraz kompetencji poszukiwanej osoby. Doświadczenie, wiedza i sumienne działania Konsultantów Grupy Tempo pozwoliły na skuteczne zakończenie prowadzonych procesów rekrutacyjnych. (...)

czytaj więcej>>

Jolanta Wilczyńska, Dyrektor Personalny Europa Centralna i Wschodnia