Szukaj w Czytelni

Czytelnia  /  Aktualności HR

15.06.2012
Czy badanie referencji Kandydatów narusza prawo?

Interpretacja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotycząca działań prowadzonych przez agencje rekrutacyjne w zakresie badania referencji kandydatów mówi o możliwości naruszenia prawa. Zdaniem GIODO zasięganie informacji o potencjalnym o kandydacie do pracy u byłych przełożonych czy kolegów nie mieści się w zapisach art. 221 par. 1 Kodeksu Pracy. Na mocy jego zapisów pracodawca (lub agencja, która na czas prowadzenia rekrutacji przejmuje jego uprawnienia) ma prawo żądać  od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania takich danych, jak m.in. imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie czy przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jednak zdaniem GIODO przepis nie pozwala na pozyskiwanie referencji.

Pozyskując więcej danych, niż te, na które zezwala Kodeks Pracy, pracodawcy i agencje powołują się na zgodę (osoby, która jest „sprawdzana”) wynikającą z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ważne jest jednak by taka zgoda została wyrażona dobrowolnie. Tymczasem GIODO poddaje w wątpliwość dobrowolność udzielenia takiej zgody na weryfikację referencji przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, a w związku z tym może dochodzić do naruszenia prawa.

Tymczasem zdaniem prawników zbieranie referencji jest zgodne z prawem gdy firmy rekrutacyjne szukają pracy specjalistom. Kandydat biorąc udział w procesie rekrutacji i zamieszczający w CV klauzulę wyrażającą zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez agencję pracy, daje pozwolenie na kontakt rekrutera z osobami, które mogą udzielić mu referencji. Już zasady etyczne wymagają tu by uprzedzić kandydata o planowanej rozmowie z byłymi pracodawcami czy współpracownikami, a także poprosić o wskazanie i uprzedzenie osób, z którymi będzie nawiązywany kontakt. Jednak przejmując obowiązki pracodawcy agencja musi trzymać się Kodeksu Pracy i wspomnianego już art. 22. Dlatego również prawnicy apelują o uelastycznienie przepisów, zamiast umożliwiać obchodzenie prawa.

Źródło: GazetaPrawna.pl

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Axeon

(...) Nasza współpraca rozpoczęła się w 2010 roku w związku z przenoszeniem procesów biznesowych naszej firmy z różnych krajów europejskich do zakładu produkcyjnego w Gliwicach. Współpraca z Grupą Tempo zaowocowała sukcesami i zatrudnieniem 12 osób (...) W trakcie prowadzonych działań Grupa Tempo dała się poznać jako firma rzetelnie podchodząca do zleconych zadań oraz realizująca je z należytą starannością i sumiennością. Przeprowadzone procesy rekrutacyjne zostały poprzedzone poznaniem specyfiki organizacji (zarówno lokalnie, jak i globalnie), a także przeprowadzeniem analizy rynku i wynagrodzeń. Przydzieleni do realizacji projektów Konsultanci wykazali się dużą elastycznością w działaniu (...)

czytaj więcej>>

Beata Rembierz, HR Manager