Szukaj w Czytelni

Czytelnia  /  Publikacje

08.02.2011
Mądre zarządzanie lepsze niż zwalnianieRedukcja zatrudnienia w czasach kryzysu przynosi przedsiębiorstwom oszczędności, jednak związana jest z kosztami – zwolnienia pracowników i ponownego ich zatrudnienia w przypadku poprawy sytuacji na rynku.

Decyzje zarządzających firmami podczas kryzysu wiązały się z szybkim cięciem kosztów, czyli najczęściej ze zwolnieniami. Stabilizacja warunków gospodarczych i ekonomicznych wymusza ocenę, jakie ruchy podejmowane w dekoniunkturze były skuteczne, a które przez nerwowe „gaszenie pożarów” spowodowały „powódź” zamiast uspokojenia sytuacji. Poza oceną działań już podjętych to również czas na wypracowanie modelu zachowania w kryzysie na przyszłość.

OSZCZĘDZIĆ ZNACZY ZWOLNIĆ?

Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wynika, że w ubiegłym roku aż dwa tysiące firm zgłosiło chęć dokonania zwolnień grupowych, które miały objąć prawie 110 tys. osób. Z tej grupy w 2009 r. 71 tys. pracowników straciło pracę w tym trybie. Największe zwolnienia objęły przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarkę magazynową oraz działalność ubezpieczeniową i finansową. Liczby te nie obejmują pracowników, którzy stracili posady w skutek reorganizacji, zmian w strukturze czy likwidacji ich stanowisk pracy.

Panika kryzysu powodowała, że nadrzędnym celem w organizacjach było cięcie kosztów. W związku z tym weryfikowano wszelkie koszty – od liczby kartek zużywanych w drukarkach, długości i przebiegu procesów zachodzących w organizacjach, po wycenę kosztów rocznego utrzymania pracownika i jego miejsca pracy w firmie. Optymalizując procesy i przeprowadzając zmiany w strukturach, wiele firm dostrzegło, że niektóre stanowiska w czasie kryzysu (a może i poza nim) nie są im potrzebne. Inne, przytłoczone gwałtownym spadkiem sprzedaży i zamówień, przymusowym ograniczaniem prowadzonych prac zostały zmuszone do gwałtownych cięć w zatrudnieniu. W ramach zwolnień grupowych pracę najczęściej tracili ci, dla których zabrakło realnych zadań do wykonania lub których pracę łatwo można było zastąpić.

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | …  9 |  »


Referencje
Referencje

Development Center dla YAWAL S.A.

YAWAL S.A. miała przyjemność współpracować z Grupą Tempo w realizacji projektu „Kompetencje 2015”. Celem projektu było rozpoznanie potencjału zawodowego, mocnych stron naszych pracowników i wynikających z nich możliwości oraz tych obszarów, które wymagają rozwoju. (...) Współpraca z Grupą Tempo (...) to ogromna przyjemność i możliwość doświadczenia profesjonalizmu wysokiej klasy. (...) Opracowane przez Grupę Tempo narzędzia były dopasowane do potrzeb projektu i umożliwiły ocenę badanych pracowników.
Z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę Grupa Tempo Doradztwo Personalne i Organizacyjne jako sprawnego, rzetelnego partnera do realizacji projektów AC/DC.

czytaj więcej >>

Monika Tracz, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi